Vrijetijdssite Kersbeek

Categorieën

Jaar

2019

Provincie

Vlaams-Brabant

Projectgegevens

Projectkost

425 050 euro

Promotor

Gemeente Kortenaken

Duurtijd

02/09/2019 - 30/06/2022

Maatregel

  • LEADER
  • Leefbare dorpen

Plaatselijke Groep

PG Hageland+

Situering

Op de vrijetijdssite in Kersbeek maken we een multifunctionele ruimte waar verschillende verenigingen uit de gemeente een vaste ontmoetingsruimte krijgen. Daarnaast zorgen we voor een recreatieve aanleg van de rest van het terrein, waar zowel verenigingen als buurtbewoners en externen kunnen sporten, bewegen en ontspannen. Het gemeentebestuur erkent de kracht van het verenigingsleven en wil ook dat er zoveel mogelijk verenigingsinitiatieven blijven bestaan. Bovendien wil het gemeentebestuur zich actief inzetten om nieuwe verenigings- en buurtinitiatieven te stimuleren en op te starten. De Vrijetijdssite van Kersbeek wordt een heuse verbindings- en ontmoetingsplaats waar mensen en verenigingen dichter bij elkaar komen. 

Doelstellingen

Verbondenheid in de buurt stimuleren:

Met het project beogen we een site te maken die verenigingen en de buurt verbindt. Op deze manier willen we een antwoord bieden op de sociale armoede, vereenzaming en eenzaamheid op het platteland.

Opwaardering rurale infrastructuur:

Op de site stond een verouderde voetbalkantine, door de bouw van een nieuw vrijetijdscomplex, willen we de rurale infrastructuur opwaarderen en een ontmoetingsruimte creëren voor buurtbewoners en het verenigingsleven.

Heroriëntatie en boosten verenigingsleven:

Momenteel moeten de verenigingen gebruik maken van een verouderde zaal, die niet voldoet aan de huidige veiligheids- en kwaliteitseisen, die bovendien geen eigendom is van de gemeente (erfpacht). Volgende verenigingen zullen hun thuisbasis krijgen op de site: OKRA Miskom, Samana Kersbeek, KLJ Kersbeek, turnkring Sport en Steun, KVLV Kersbeek, LRV Velpedravers en Hagelandse Aanspanning.

Bevorderen van recreatieve activiteiten:

Naast de polyvalente ruimte zorgen we voor een stockageruimte voor de verschillende verenigingen. We zorgen ook voor sportieve randinfrastructuur. Zo zal er eindelijk een antwoord geboden worden aan de vraag voor de aanleg van een Finse piste, met verlichting. Daarnaast zal er een startplaats voorzien worden voor toeristische routes (MTB, fiets, wandel, ruiter, ...). Voor de sporters zal er douchemogelijkheid voorzien worden. Tot slot willen we ook voor onze jongste inwoners een leuke ontmoetingsplaats inrichten. Door het aanleggen van een speelpleintje brengen we kinderen uit de buurt en de plaatselijke jeugdvereniging (KLJ Kersbeek) samen.

Zichtbaarheid geven aan de regionale identiteit en lokale initiatieven in het Hageland:

Onze partner is actief in het Hageland, Ze oefenen op het terrein in Kersbeek en in Linden hebben ze hindernissen en een dressuurterrein. Door een nieuw ontmoetingslokaal en een vertrekpunt voor ruiterpaden uit te bouwen creërt het gemeentebestuur een site waar mensen, ruiters, menners van over heel het Hageland een uitvalsbasis vinden. 

Uitvoering

Gemeente Kortenaken

Contactpersoon

Tina Jozefa Luyckx
Dorpsplein 35
3470 Kortenaken
016 77 29 42

Locatie