Vrijwilligersnetwerk Haspengouw

Categorieën

Jaar

2015

Provincie

Limburg

Projectgegevens

Projectkost

125 895,00 euro

Promotor

Gemeentebestuur Kortessem

Duurtijd

14/12/2015 - 30/06/2018

Maatregel

  • LEADER
  • Leefbare dorpen

Plaatselijke Groep

PG Haspengouw

Situering

Het project zal in de twee plattelandsgemeenten Kortessem en Nieuwerkerken een vrijwilligerscentrale oprichten. In elke gemeente zal hierdoor samenwerking en verbinding uitgebouwd worden tussen enerzijds de groep van vrijwilligers en anderzijds de organisaties waar ze ingezet worden. De rekrutering en matching zal zich ook richten op jonge ouderen,nieuwe inwoners,kansengroepen. Activering methodieken vanuit de sociale economie kunnen ertoe bijdragen dat deze groepen eveneens hun weg vinden tot het vrijwilligerswerk binnen verenigingen en organisaties. Ontmoetingen zijn essentieel voor het leggen van sociale contacten en om te netwerken. Beide gemeenten zullen daarom ook hierop sterk inzetten,elk met hun eigen insteek. Een lerend netwerk voor ervaringsuitwisseling, waar ook Wellen en Alken toe uitgenodigd worden,kan leiden tot "goed samen-leven op het platteland"

Doelstellingen

  1. Professionele ondersteuning bieden op het terrein van vrijwillige inzet en mantelzorg. (individueel, organisatie, of netwerk gericht)
  2. Ruimte creëren voor, aanmoedigen van en het faciliteren van vrijwillige ontmoeting.
  3. Doorbreken van het sociaal isolement van de vrijwilliger uit de kansengroepen. Hem/haar dorp en streekidentiteit leren kennen, een gevoel van erbij horen.
  4. In elk van de twee gemeenten ontstaat er een nieuw netwerk van organisaties en verenigingen die samen de vrijwilligersbeloning organiseren . Hierdoor leren ze elkaars werking ontdekken, verbanden leggen en versterken. Uiteindeljik moet het dorp mee in beweging komen.

Uitvoering

Gemeentebestuur Kortessem

Contactpersoon

Jean Digneffe
Kerkplein 11
3720 Kortessem
011 37 91 60

Locatie