VZW Metgezel: vakanties en activiteiten voor personen met een beperking en zieken

Categorieën

Jaar

2017

Provincie

West-Vlaanderen

Projectgegevens

Projectkost

54 106,35 euro

Promotor

Metgezel

Duurtijd

01/01/2017 - 31/12/2019

Maatregel

  • LEADER
  • Armoede en kwetsbaarheid

Plaatselijke Groep

PG Westhoek

Situering

VZW Metgezel organiseert reizen en leer-en beleefmidweken voor mensen met een beperking. Ons werkgebied is in hoofdzaak de Westhoek en de Westkust. Onze grootste troef is het begeleiden van kleine groepjes 'op maat' en een aanbod afgestemd op de zorgnoden en de specifieke wensen. VZW Metgezel organiseert een inclusief aanbod van activiteiten en cursussen voor kwetsbare doelgroepen regio Veurne. VZW Metgezel wil via netwerken en samenwerken de Westhoek helpen verrijken met extra troeven voor mensen met een beperking. Dit alles in harmonie met en vol trots op onze landelijke schatten.

Doelstellingen

  • De overkoepelende doelstelling is het ondersteunen van mantelzorgers. Door het tijdelijk overnemen van de reguliere zorg, het aanbieden van een luisterend oor en advies, het creëren van ontmoetingskansen en door fijne formules waarbij mantelzorgers samen met de cliënt op reis kunnen komen.
  • We stellen ons tot doel de cliënten te bereiken die bij andere reizen uit de boot vallen wegens te hoge ondersteuningsnood. Dank zij onze formule in zorgvuldig samengestelde kleine groepjes, kunnen we deze mensen een aanbod 'op maat' aanbieden, volledig afgestemd op de zorgnood. Nu reeds horen we dat mensen dank zij ons project eindelijk eens op reis kunnen gaan. De formule is een gat in de markt, maar brengt heel wat kosten met zich mee. In de toekomst zullen wij duidelijk in kaart brengen op welke hulpvragen we een antwoord kunnen bieden, bij welke hulpvragen we nog de nodige expertise in huis moeten halen en welke hulpvragen we moeten weigeren. 
  • We stellen ons tot doel een welzijnsbevorderend aanbod van activiteiten en cursussen te creëren binnen de regio voor kwetsbare doelgroepen. Hierbij streven we er naar om ondersteunend en aanvullend te werken op het aanbod van andere (zorg)verstrekkers. Ons laagdrempelig aanbod is een belangrijke troef voor de Westhoek, waar mensen vaak hun problemen 'verbergen' en moeilijk de stap maken naar reguliere zorgverlening. Ook de vervoersarmoede op het platteland is een probleem, mensen raken minder vlug tot in het centrum voor een activiteit. Met een ophaaldienst kan dit euvel worden verholpen. De verbinding naar verder gelegen regio's met het openbaar vervoer, verloopt niet steeds makkelijk, zeker als mensen 's avonds aan een activiteit wensen deel te nemen bv in Oostende of Ieper. Door ons aanbod kunnen we hier in groep inpikken op activiteiten die in andere regio's worden georganiseerd. 
  • We stellen ons tot doel om te werken aan een inclusieve samenleving. Dienstencentra stellen hun aanbod open voor kwetsbare doelgroepen, maar in praktijk zien ze dat het moeilijk is om die mensen te integreren. De omgang met de gewone burger loopt niet steeds naar wens, ondanks vaak goede bedoelingen. Het aanbod is niet steeds voldoende afgestemd op de noden van de kwetsbare doelgroepen en de doelgroep is erg heterogeen. We vinden het belangrijk om in interactie te gaan met de gewone maatschappij. Meestal zijn gewone burgers 'vrijwillige hulpverleners', maar wij willen dit concept verder doen groeien naar 'samen beleven, samen werken, elkaar wederzijds ondersteunen...' Hierbij komen we tegemoet aan de doelstellingen van 'perspectief 2020'. We willen de weg van de maatschappij naar de persoon met een beperking faciliteren en omgekeerd. 
  • We stellen ons tot doel om initiatieven te nemen en te netwerken met de bedoeling de Westhoek/Westhoek te verrijken tot een regio waar mensen met een beperking warm onthaald worden, met specifieke toeristische troeven voor de kwetsbare doelgroepen. 
  • We stellen ons ook tot doel om de vzw te laten voortbestaan. Daarom proberen we tegemoet te komen aan de voorwaarden om erkend te worden als vergunde zorgaanbieder door het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap. Dit met de bedoeling ons aanbod in de regio te kunnen bestendigen.

Uitvoering

Metgezel

Contactpersoon

Yarka Neutens
Bulskampstraat 24
8630 Veurne
058 31 16 56

Locatie