Waanrode, een bloemendorp met rozen

Categorieën

Thema

Dorpskernvernieuwing

Jaar

2013

Provincie

Vlaams-Brabant

Locatie

Waanrode

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

5 000,00 euro

Promotor

Culturele dorpsraad vzw Waanrode

Duurtijd

01/01/2013 - 31/12/2014

Situering

Waanrode is reeds vele jaren het gekende en erkende bloemendorp van het Hageland. Vele nationale en internationale prijzen in allerlei wedstrijden werden behaald, zoals o.a. in de Europese ‘Entente Florale’-wedstrijd (1984 en 1990), de ‘Groene Lente’-wedstrijden van het VVOG (1985-1999; vanaf 2000 niet meer voor kleine dorpsgerichte initiatieven maar enkel voor grote gemeentelijke projecten), Hagelintprijs (1999), ‘Dorp op Stap’ (2004), ‘Dorp met toekomst’ (2008) en Buitengewone Buurt (Koning Boudewijnstichting)  (2007 en 2012).

Jaarlijks lanceert de Culturele Dorpsraad vzw Waanrode een oproep om de huizen en de tuinen te bebloemen om zo het dorp aantrekkelijker en mooier te maken. Een oproep tot samengedragen verantwoordelijkheid voor de dorps- en leefgemeenschap Waanrode. De bebloeming gebeurt via de inwoners zelf, die hun huizen en voortuinen bebloemen, maar ook door de Culturele Dorpsraad vzw, die als promotor van de actie ‘Waanrode-Bloemen-dorp’ zelf ook  het goede voorbeeld tracht te geven door allerlei bloemen te zaaien of te planten op verschillende plaatsen in het dorp. In het verleden werden zo ook een aantal rozenperken in het dorp aangelegd. Al deze perken worden onderhouden door vrijwilligers en 3 werknemers van de Culturele Dorpsraad vzw (2 ex-DAC-ers en 1 WEP-er).

Over deze actie en de behaalde prijzen kan men heelwat lezen en foto’s kijken in het boek ‘WAANRODE, een bloem van een dorp’, dat in 2005 werd uitgegeven n.a.v. 30 jaar Culturele Dorpsraad vzw en 25 jaar Bloemendorp.

Doelstellingen

Een aantal van de verouderde perken te vervangen door nieuwe rozen alsook om een aantal nieuwe perken te creëren langs o.a. wegbermen. Voor de aanleg en het onderhoud hiervan zal verder beroep gedaan worden op vrijwilligers en de werknemers van de Culturele Dorpsraad vzw.

Op deze wijze hoopt het bestuur van de Culturele Dorpsraad vzw Waanrode het dorp verder in de picture te kunnen plaatsen als bloemen- maar ook als rozendorp en hierdoor een bijdrage te kunnen leveren aan de toeristische uitstraling en een bescherming van het ‘basiskapitaal’ van de natuur van het Hageland. Alle rozenperken zullen nadien een naambordje krijgen met hierop de naam van de rozensoort, zodat bezoekers van het dorp deze rozen ook beter leren kennen en de verscheidenheid ervan weten te waarderen.

Uitvoering

Culturele dorpsraad vzw Waanrode

Contactpersoon

Jan Vander Velpen
Oude Diestsestraat 2
3473 Waanrode - Kortenaken
016/77 71 62