Warm Ourodenberg

Categorieën

Jaar

2016

Provincie

Vlaams-Brabant

Projectgegevens

Projectkost

122 000,00 euro

Promotor

VPW (Vereniging Parochiale Werken) – dekenaat Aarschot vzw

Duurtijd

08/06/2016 - 31/12/2018

Maatregel

  • LEADER
  • Leefbare dorpen

Plaatselijke Groep

PG Hageland+

Situering

Warm Ourodenberg wil de huidige site van de parochie opwaarderen en aanpassen aan de huidige noden opdat de voorzieningen een toekomst hebben.  Het gaat om volgende voorzieningen : Kinderopvang, school, chiro, parochiesecretariaat, opslag materiaal verenigingen.  Er zal een gemeenschappelijke tuin worden ingericht, ook voor de buurtbewoners. Op termijn zal er ook sociale woongelegenheid gecreëerd worden (eerste verdieping van klooster).  , waar heel wat voorzieningen zijn.  Het leaderdossier gaat over de eerste fase, namelijk het aanpassen van de  onveilige onaangepaste (en energieonvriendelijke)  infrastructuur in wat vroeger het oud klooster was (nu de kinderopvang en het parochiesecretariaat).  In deze eerste fase zit ook de omvorming naar de tuin naar een streekeigen (deels eetbare) ontmoetingsruimte.

Doelstellingen

Een geïntegreerde oplossing voor de versnippering van (onaangepaste) gebouwtjes en perceeltjes tot één coherent geheel voor verschillende vormen van dienstverlening en vrije tijd.  (dit is het globale project, waar dit leaderdossier de eerste fase voor is). Veilig aangepaste en milieuvriendelijkere lokalen voor parochieleven en kinderopvang én een natuurvriendelijke (deels eetbare) gemeenschapstuin voor buurt, kinderopvang, school en verenigingen. Bevorderen van de leefbaarheid van de dorpskern, door verschillende diensten en organisaties op één site te concentreren.

Optimaal ruimtebenut door op de langere termijn (deze fase valt buiten dit leaderproject) woongelegenheid voor kwetsbare gezinnen of asielzoekers aan te bieden (1ste en 2de verdieping van het klooster)

Sociale cohesie bevorderen .  De helft van het dorp zijn inwijkelingen.  Er is géén café in Ourodenberg.  Dit project geeft de voorzieningen en verenigingen die er nog zijn alle kansen tot ontplooiing.   Ourodenberg wordt een LEEFdorp in plaats van een slaapdorp.   De site wordt de spil van het dorp, is uitnodigend voor de ganse buurt, ook voor wie geen gebruik maakt van de voorzieningen school, kinderopvang of vereniging.  Iedereen is welkom.  Door activiteiten in de gemeenschapstuin te doen, worden mensen gestimuleerd tot ontmoeting.

Uitvoering

VPW (Vereniging Parochiale Werken) – dekenaat Aarschot vzw

Contactpersoon

Luc Testelmans
Kerkstraat 14
3200 Ourodenberg (Aarschot)
0478 20 51 05

Locatie