Water-Land-Schap - Aqualitatieve Mechelse Groenteregio (WLS-AMG)

Categorieën

Jaar

2019

Provincie

Antwerpen

Locatie

Lier

Projectgegevens

Projectkost

162 609,61 euro

Promotor

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen

Duurtijd

01/03/2019 - 31/08/2021

Maatregel

  • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking
  • Gezamenlijke actie met oog op klimaatmitigatie en -adaptatie en gezamenlijke benaderingen van milieuprojecten en geldende milieupraktijken

Situering

Het Water-Land-Schap-project “Aqualitatieve Mechelse Groenteregio” heeft de ambitie om samen met land- en tuinbouwers innovatieve en concrete pilootprojecten uit te rollen in functie van:

  • minder overstromings- en droogtegevoeligheid en een betere waterkwaliteit.
  • minder grondwaterafhankelijkheid en meer toegang tot alternatieve waterbronnen;
  • een optimaler en efficiënter ruimtegebruik en een betere landschappelijke kwaliteit.

Het project wil innovaties en investeringen stimuleren met, voor en door landbouwers die zich vrijwillig willen inzetten op landbouw, water en landschap. Hiertoe zullen verschillende acties op touw gezet worden. Er worden 2 concrete pilootprojecten Water uitgewerkt in acties RainlevelR, Hemelwater+, Slimme Drainages. Daarnaast worden er 2 pilootprojecten opgezet in actie Win-Winlandinrichting incl. Kleinschalige initiatieven, we ondersteunen bedrijven met functionele landchapsverfraaiing en werken enkele kleinschalige initiatieven uit in functie van water en landschap. Met communicatie en events zorgen we voor een breder maatschappelijk draagvlak voor professionele land- en tuinbouw in de Mechelse Groenteregio.

Doelstellingen

Het Water-Land-Schap-project “Aqualitatieve Mechelse Groenteregio” heeft de ambitie om samen met land- en tuinbouwers innovatieve en concrete pilootprojecten uit te rollen in functie van:

  • minder overstromings- en droogtegevoeligheid en een betere waterkwaliteit. 
  • minder grondwaterverbruik en meer toegang opleveren tot alternatieve waterbronnen;
  • een optimaler en efficiënter ruimtegebruik en een betere landschappelijke kwaliteit.

Uitvoering

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen

Contactpersoon

Stan Verdonck
Lange Lozanastraat 223
2018 Antwerpen
03/240 68 40

Locatie