Webshop voor korte keten 2.0 en de relatie producent-consument

Categorieën

Jaar

2016

Provincie

Oost-Vlaanderen

Projectgegevens

Projectkost

69 934,37 euro

Promotor

Plattelandscentrum Meetjesland

Duurtijd

01/01/2016 - 30/06/2018

Maatregel

  • LEADER
  • Streekidentiteit

Plaatselijke Groep

PG Meetjesland

Situering

Ondernemers in het Meetjesland ondernamen al heel wat inspanningen om de korte keten te promoten, lokale producten af te zetten, om passende (bewustmaak)acties te lanceren, … Het is echter van belang om dit verhaal duurzaam te maken om uiteindelijk een permanente gedragswijziging te verkrijgen bij de consument. Hiervoor is er nood om een van de grootste uitdagingen in dit verhaal op te lossen, namelijk een gebruiksvriendelijke webshop en bijhorend logistiek systeem. Het project wil inspanningen leveren om hierop een antwoord te bieden. Mits een adequate oplossing is er tevens de mogelijkheid om te werken aan de uitbouw van meerdere punten in de regio waar lokale producten te bekomen zijn.

Doelstellingen

  • Ontwikkeling webshop
  • Implementatie van een passend logistiek systeem
  • Uitbouw streekpunten
  • Training & vorming

Uitvoering

Plattelandscentrum Meetjesland

Contactpersoon

Luc Feusels
Leemweg 24
9980 Sint-Laureins
09 379 78 37

Locatie