Weet wat je eet

Categorieën

Jaar

2020

Provincie

Limburg

Projectgegevens

Projectkost

205 714 euro

Promotor

Stad Peer

Duurtijd

01/11/2020 - 28/02/2023

Maatregel

  • LEADER
  • Landbouw- en natuureducatie

Plaatselijke Groep

PG Kempen-Maasland

Situering

Met het project 'Weet wat je eet' wil stad Peer, in samenwerking met diverse partners, de huidige landbouweducatieve tentoonstelling Bazaar Kastaar herwerken zodat ze inhoudelijk en vormelijk voldoet aan de realiteit en uitdagingen van vandaag in de landbouw, in het onderwijs en in de bredere maatschappij. Doelgroep van de vernieuwde tentoonstelling blijft leerlingen van het lager onderwijs. Ook de doelstelling blijft behouden, nl. weet wat je eet maar dan wel met bepaalde accenten die vandaag in het onderwijs, de landbouw en de bredere maatschappij heel actueel zijn zoals gezonde voeding, duurzame voeding, klimaat en landbouw, voedselverspilling, water en voedselproductie, landbouw en wetenschap/techniek, Op die manier willen we scholen de kans geven om met hun leerlingen concreet aan de slag te gaan rond meer abstracte begrippen als gezondheid, duurzaamheid en klimaat. Bijkomend willen we dit STEM-gericht (Science, Technology, Engineering en Mathematics) aanpakken, zodat zelf ontdekken centraal staat. Dit vanuit iets waarmee ze dagelijks geconfronteerd worden, nl. voeding. Op basis van de ervaring met het uitwerken van de tentoonstelling ontwikkelen we bijkomend een ondersteuningspakket voor landbouwers die klassen lager onderwijs ontvangen op hun bedrijf vanuit de insteek landbouw, duurzame voedselproductie en klimaat. Dit zodat deze meer abstracte begrippen ook voor kinderen op een visuele en tastbare manier aangebracht kunnen worden.

Doelstellingen

  • De huidige landbouweducatieve tentoonstelling Bazaar Kastaar (Peer) herwerken zodat ze inhoudelijk en vormelijk voldoet aan de realiteit en uitdagingen van vandaag in de landbouw en in de bredere maatschappij.
  • Een ondersteuningspakket ontwikkelen voor landbouwbedrijven die groepen willen ontvangen rond de thema's duurzame landbouw, landbouw en klimaat, gezonde voeding,...

Uitvoering

Stad Peer

Locatie