Wegen-, en omgevingswerken kerk en gemeentehuis Fase 2 : Dorpsplein

Categorieën

Thema

Dorpskernvernieuwing

Jaar

2013

Provincie

Antwerpen

Locatie

Antwerpen

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

857.173,50 euro

Promotor

Gemeentebestuur Niel

Duurtijd

01-01-2012 - 31-12-2013

Situering

Het Dorpsplein wordt gevormd door een deel van de R. Berthoutlaan, een deel van de Kerkstraat en de Dorpsstraat en situeert zich tussen de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk en het gemeentehuis. Het rijgedeelte van het plein is in de bestaande toestand ongestructureerd, waardoor er
veelal onreglementair geparkeerd wordt thv het plein en de omgeving als verkeersonveilig wordt beschouwd. Met het project wordt de pleinbeleving ondersteund en wordt tegelijkertijd het verkeer beter gekanaliseerd en wordt de verkeersveiligheid verbeterd.

Er wordt gekozen voor een volledig gelijkgrondse inrichting als logische doortrekking van fase 1 St. Hubertusplein, waarbij de toegankelijkheid van het openbaar domein evenals van publieke gebouwen (kerk, gemeentehuis) en publiektoegankelijke inrichtingen (horeca) sterk wordt verbeterd.
De omgeving is onderdeel van een beschermd dorpsgezicht, waarbij een standplaatsverbetering van de platanen aan de R. Berthoutlaan dient gerealiseerd ism het Agentschap Ruimte en Erfgoed en opdrukking van verhardingen door de wortels ervan moet worden voorkomen. Aan de zuidelijke zijde van het plein zijn hoofdzakelijk horecazaken gevestigd, dewelke op ongestructureerde wijze met hun terrassen het openbaar domein hebben ingenomen en waardoor voetgangers gehinderd worden en genoodzaakt zijn rondom het plein te gaan. De wandel- en voetgangerszone aan het plein wordt geoptimaliseerd dmv een vrije doorgang tussen de horecaterrassen en het plein, het vertoeven en verblijven aan het plein wordt gestimuleerd en ondersteund door de inrichting (zitmogelijkheid, waterpartij, optimalisatie groen).

De ceremoniezones voor de kerk en het gemeentehuis worden geoptimaliseerd. De verkeerszone over het plein wordt uitgevoerd in gezaagde kasseien (comfort, verminderen verkeersgerelateerde geluidspollutie) cfr. fase 1 Sint Hubertusplein. De voetgangersgedeelten en pleinverharding worden uitgevoerd in platines, cfr. en in aansluiting met de reeds uitgevoerde omgevingswerken rondom het gemeentehuis en aan het Sint Hubertusplein. De oversteekbaarheid en leesbaarheid van de verkeersomgeving, de verkeerscirculatie, de halteaccommodatie voor het openbaar vervoer, evenals de toegankelijkheid werd geoptimaliseerd in overleg met CTPA, De Lijn en de politie (tegemoetkoming aan alle eisen). Aan het plein wordt een referentie naar het voormalig bouwblok onder de aandacht gebracht.

Doelstellingen

De Dorpskernvernieuwing leidt tot een verbetering van de woonomgeving, de leefbaarheid en mobiliteit en betekent een nieuwe impuls voor het dorpsleven en –activiteiten. Cultuurhistorisch erfgoed wordt opnieuw onder de aandacht gebracht.

Uitvoering

Gemeentebestuur Niel

Contactpersoon

Bart Sas
Ridder Berthoutlaan 1
2845 Niel
03/451 11 60