Wegwijs in de trage wegen: van planning tot uitvoering

Categorieën

Thema

Toerisme

Jaar

2009

Provincie

Limburg

Locatie

Limburg

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

164.850 euro

Promotor

Provincie Limburg

Duurtijd

1/1/2009-30/6/2011

Situering

Voor veel plattelandsgemeenten zijn trage wegen van groot nut omwille van diverse functies en waarden. Er is echter vaak een gebrek aan voldoende personeel en expertise in de materie inzake trage wegen om hieromtrent een degelijk beleid uit te werken. Dit kan leiden tot ad hoc beslissingen zonder duidelijke lange termijn visie. Om die reden werken gemeenten vaak samen met de vzw Trage Wegen die op basis van haar terreinervaringen de nodige expertise kan voorleggen om de gemeente te begeleiden bij de participatieve opmaak van een adviesnota betreffende de trage wegen op hun grondgebied. Deze adviesnota vormt vaak de vertrekbasis. Bij het omzetten van het plan naar concrete terreinrealisaties ondervinden de plattelandsgemeenten heel wat nieuwe knelpunten. De provincie Limburg ontwikkelde daarom, in samenwerking met de vzw Trage Wegen, een pilootproject dat zich toelegt op de realisatie van trage wegen.

Contactpersoon

Universiteitslaan 1
3500 Hasselt