Welkom in De Merel

Categorieën

Jaar

2019

Provincie

Antwerpen

Projectgegevens

Projectkost

100 000,00 euro

Promotor

Kempens Landschap

Duurtijd

01/01/2019 - 30/06/2020

Maatregel

  • LEADER
  • Open ruimte vrijwaren en ontwikkelen

Plaatselijke Groep

PG MarkAante Kempen+

Situering

Met het project “Welkom in De Merel” wil Kempens Landschap het open ruimte gebied De Merel in Brecht – waar Kempens Landschap recent +/- 76ha landbouwgebied heeft verworven opwaarderen en verder ontsluiten, door enerzijds het ontwikkelen van een wandelapp gericht op kinderen (gezinnen) en die verschillende thema's gelinkt aan het gebied (landbouw, natuur, fruitteelt, biodiversiteit, ...) behandelt, en anderzijds het ontwikkelen van een toegangspoort tot het gebied door de aanleg van een hoogstam fruitboomgaard met belevingszone.

Doelstellingen

Opwaarderen en belevingswaarde verhogen van het domein voor zachte recreatie;
Visuele onthaalpoort tot Domein De Merel verwezenlijken
Behoud en overdracht van het cultuurhistorisch erfgoed
Versterken streekidentiteit
Verhogen biodiversiteit en ecologische waarde

Uitvoering

Kempens Landschap

Contactpersoon

Griet Limet
Peredreef 5
2580 Putte