Welkom in het verleden: verhoging kwaliteit publieksontvangst en educatieve werking.

Categorieën

Thema

Plattelandsonwikkeling

Jaar

2012

Provincie

Antwerpen

Locatie

Essen

Assen

As 4

Projectgegevens

Promotor

Karrenmuseum Essen vzw

Duurtijd

Januari 2011 – Juni 2012

Situering

Bij het opstellen van het beleidsplan van het Karrenmuseum Essen vzw bleek reeds de noodzaak van een betere ontvangst van het publiek. Momenteel wordt het museum betreden door openstaande poorten. De bezoekers worden hierdoor voor een deel aan hun lot overgelaten. Met dit project wil het museum inspelen op de noden van de hedendaagse bezoeker, zowel individueel als in groep. Het project laat een professionalisering toe op de verschillende gebieden van de museumwerking.
Het project omvat de inrichting van een onthaalfunctie en polyvalente ruimte in een bestaande schuur op het terrein van het Karrenmuseum Essen vzw. Het gaat om een herbouwde schuur, afkomstig van een andere locatie, waarvan enkel de dragende structuur origineel is. Deze originele structuur wordt door de herbestemming niet aangetast. De nieuwe structuur is hedendaags van vormgeving zodat duidelijkheid bestaat over de bestaande structuur en het nieuw te bouwen gedeelte.

Via het onthaal krijgt de bezoeker rechtstreeks toegang tot het museum. Daarnaast is de aanpassing van de overige ruimte van de schuur in het project opgenomen. Deze wordt ingericht als een polyvalente zaal die zal gebruikt worden als educatieve ruimte bij het geven van workshops aan scholen, het geven van lezingen en het houden van kleine tentoonstellingen. Daarnaast wordt ook een inleiding voorzien op het museumbezoek. Hierbij krijgt de bezoeker op een interactieve manier informatie over het museum, op maat van zijn interesses. Naast het persoonlijke onthaal maakt dit een gerichter en aangenamer bezoek van het museum mogelijk.
Noodzakelijk zijn een ontvangstruimte met balie, om zowel individuele bezoekers als bezoekers in groep op een ordentelijke manier te kunnen ontvangen. Daarnaast wordt ook een sanitaire ruimte voorzien voor de bezoekers, wat momenteel in het museum ontbreekt.
Om veiligheidsredenen met betrekking tot de collectie, zijn de openingsuren van het museum momenteel beperkt, zeker van de gesloten loodsen, waar klein en makkelijk meeneembaar materiaal wordt getoond. Het onthaalgebouw laat toe de openingsuren van het museum te verhogen.

Het project past binnen het masterplan van de gemeente Essen voor de uitbouw van een  culturele en toeristische site waar het Karrenmuseum deel van uitmaakt. Deze omvat verder het VVV, de Koninklijke Heemkundige Kring en de Horeca-uitbating De Kiekenhoeve. De gemeente voorziet hierbij onder meer de aanleg van een plein, gelegen tussen het geplande onthaalgebouw van het museum, het VVV en de Kiekenhoeve. De bedoeling is dat hier een gezellig pleintje ontstaat met een duidelijke structuur en doorgang naar de verschillende spelers op de site. Het plein vormt het centrale punt van waaruit de bezoekers makkelijk hun weg vinden naar hun gekozen bestemming. Het verhoogt daarbij de aantrekkelijkheid van de verschillende organisaties op de site. Het masterplan omvat verder het de reeds gerealiseerde Leader-project van het VVV en in de toekomst de restauratie van de Kiekenhoeveschuur.
Momenteel telt het museum jaarlijks ongeveer 25.000 bezoekers. Het project beoogt in eerste instantie niet zo zeer de verhoging van het bezoekersaantal, maar de verhoging van de kwaliteit van het bezoek. Het ligt echter in de lijn van de verwachtingen dat de verhoging van die kwaliteit (die naast dit project ook andere aspecten, zoals de aanpassing van de collectiepresentatie, bevat) en de verhoogde naamsbekendheid van het museum, op langere termijn leidt tot een verhoging van het aantal bezoekers.

 

Doelstellingen

Algemene Doelstellingen

 • Opwaardering en professionalisering van de site en gebouwen van het Karrenmuseum Essen, met de bedoeling deze aan te passen aan de noden van de hedendaagse bezoeker. De werking van de instelling verbeteren en uitbreiden, op het gebied van klantgerichtheid, educatieve- en publiekswerking, als ook de beveiliging en bewaring van de collecties.
 • Verhogen van het culturele en toeristische potentieel van de regio, met als doel deze aantrekkelijker te maken voor zowel bezoekers uit de eigen regio als daarbuiten. Dit door het beter toegankelijk en aantrekkelijker maken van een belangrijk stuk landbouwerfgoed.

 
Concrete doelstellingen en effecten

 • Een beter en persoonlijk ontvangst van de bezoekers van het museum, waarbij de nodige uitleg en informatie kan worden verschaft. Dit geldt zowel voor de individuele bezoekers, die wat meer informatie willen over het museum, als de begeleide groepsbezoeken, zodat zij niet langer op de parking hoeven te wachten op hun gids.
 • Het verhogen van de klantgerichtheid en het comfort van de bezoekers door het voorzien van het nodige sanitair.
 • Verhogen van de openingstijden van het museum. Het onderscheid tussen wandel- en binnenmuseum valt weg. Met camerabewaking en zicht op het terrein kan het toezicht beperkt worden.
 • Een verhoogde veiligheid van de collectie door een goed zicht op het binnen en buiten gaan van de bezoekers.
 • De verplaatsing van de ingang verleent de bezoekers onmiddellijk toegang tot het centrum van het terrein. De impact van het museum wordt verhoogd door het betreden van de open ruimte van het museumterrein vanuit de gesloten ruimte van het onthaal.
 • De polyvalente ruimte is vlot aanpasbaar voor het geven van lezingen, het houden van tentoonstellingen en het geven van workshops aan scholen. Met hierbij de nodige technische voorzieningen zodat de museumwerking kan worden aangepast aan de hedendaagse technische noden.
 • De mogelijkheid tot het inrichten van een kleine museumshop in de ontvangstruimte.
 • Het project laat toe de werking, op het gebied van de verschillende museumfuncties, verder uit te breiden en te professionaliseren. Dit past in de lange termijnvisie van het museum en het streven een poortmuseum uit te bouwen voor deze grensregio, waardoor de uitwisseling van cultuurparticipanten tussen Vlaanderen en Nederland wordt verhoogd.
 • Het gebouw draagt bij tot het verhogen van de visibiliteit en de naamsbekendheid van het museum in de regio en daarbuiten. Het project versterkt de uitstraling van het museum, ook over de grens heen.
 • Op termijn een verhoogd bezoekersaantal van het museum.
 • Verhoging van de werkzekerheid in en om het museum.
 • Het project past ook binnen de plannen van de gemeente Essen voor de inrichting van een cultureel-toeristische erfgoedsite die de bredere omgeving van het Karrenmuseum omvat.

 

Contactpersoon

Jo De Paepe
Moerkantsebaan 48
2910 Essen
03 667 73 90