Werken in de Westhoek. De Westhoek-KMO als streekambassadeur

Categorieën

Jaar

2015

Provincie

West-Vlaanderen

Projectgegevens

Projectkost

174 364,22 euro

Promotor

UNIZO West-Vlaanderen

Duurtijd

01/07/2015 - 30/06/2017

Maatregel

  • LEADER
  • Streekidentiteit

Plaatselijke Groep

PG Westhoek

Situering

KMO’s in de Westhoek kampen met aanwervings- en retentiemoeilijkheden van voornamelijk hogeropgeleiden en young potentials. Werkgevers geraken niet aan voldoende ambitieuze profielen; tegelijkertijd kennen hogeropgeleiden onvoldoende het aanbod of ervaren ze werken in de Westhoek als onaantrekkelijk. UNIZO en ACV bundelen de krachten met de VDAB en hogere onderwijsinstellingen om deze knelpunten weg te werken. Samen beogen ze 5 acties: 1) peilen naar troeven en knelpunten van werken in de Westhoek bij werknemers én werkgevers, 2) uitvoeren van gerichte bedrijfsbezoeken aan regionale KMO’s, 3) organiseren van HR-infosessies, 4) organiseren van regionale jobbeurzen voor werkzoekenden (waaronder high potentials) en 5) aanleveren van input voor de regiocampagne rond streekidentiteit.

Doelstellingen

Met dit project willen UNIZO en ACV samen met de partners: 

  • peilen naar troeven, knelpunten en opportuniteiten van werken in de Westhoek.

  • werkgevers in de Westhoek laten kennismaken met een hedendaags HRM-beleid en streekambassadeur te leren zijn op HRM-vlak.

  • een antwoord bieden op het braindrainprobleem in de Westhoek: een specifiek aanbod op maat uitwerken voor bedrijven in de Westhoek die kampen met aanwervings- en retentie-uitdagingen van voornamelijk hogeropgeleiden en young potentials, maar ook werknemers in het algemeen.

  • de maximale inzetbaarheid van hogeropgeleiden en young potentials in de Westhoek verhogen.

  • laagdrempelige tools aanbieden voor de creatie van een sterk HR-beleid en een aantrekkelijke employer branding.

  • een brug slaan tussen betrokken arbeidsmarktactoren, onderwijsinstanties en KMO’s in de Westhoek.

  • de ervaringen inzetten in de grotere campagne van regiobranding rond wonen en werken in de Westhoek (RESOC-project)

De volgende resultaten of KPI’s worden beoogd:

Fase 1. Peilen naar troeven en knelpunten bij zowel werknemers (ACV) en werkgevers (UNIZO)
ACV: 500 enquêtes + focusgroep voor werknemers
UNIZO: 2 focusgroepen met elk minstens 15 ondernemingen

Fase 2. Gerichte bedrijfsbezoeken aan KMO’s in de Westhoek (UNIZO)
Min. 300 uitgevoerde bedrijfsbezoeken

Fase 3. HR-infosessies in de Westhoek (UNIZO)
4 infosessies met in totaal 100 deelnemende ondernemingen

Fase 4. Jobbeurzen voor werkzoekenden (UNIZO en ACV i.s.m. VDAB, Jobkanaal en de andere partners)
2 jobbeurzen met in totaal 70 deelnemende bedrijven en 200 bezoekers

Fase 5. Input voor regiocampagne rond streekidentiteit (‘werken’)

Uitvoering

UNIZO West-Vlaanderen

Contactpersoon

Petra Breyne
’t Zand 20
8000 Brugge
058 29 69 40

Locatie