Werken op de waterscheiding : Bovenstroomse water-initiatieven in Ravels

Categorieën

Jaar

2019

Provincie

Antwerpen

Locatie

Ravels

Projectgegevens

Projectkost

54 515,01 euro

Promotor

Provincie Antwerpen

Duurtijd

01/01/2019 - 30/06/2021

Maatregel

  • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking
  • Proefprojecten

Situering

De PDPO-projectaanvraag is onderdeel van het Landinrichtingsproject WaterLandSchap waar het een deelproject van is. Binnen WaterLandSchap worden studie- en investeringssubsidies voorzien. Via PDPO kunnen voor een belangrijk deel worden voorzien in de personeelskosten. Het project werkt aan de waterkwaliteit en waterkwantiteit in het landbouwgebied van de gemeente Ravels. Door het realiseren van verschillende kleinschalige waterkwantiteitsmaatregelen zoals stuwtjes en peilgestuurde drainage wordt de sponswerking van het gebied aangewend om het risico op droogte en wateroverlast (klimaatsverandering) te vermijden. Zo kan ook de productieopbrengst gegarandeerd worden. Ook wordt gewerkt aan de milieukwaliteit van het grond- en oppervlaktewater door een verminderde instroom van nutriënten in sloten en waterlopen te realiseren. Samen met de landbouwers worden deze maatregelen op vrijwillige basis uitgewerkt. Daarom is er nood aan sensibilisatie en het goed informeren van de landbouwsector (personeelskost); door een algemene communicatie, door het organiseren van infomomenten, door individuele bedrijfsbezoeken. Tijdens en na de realisatie van de maatregelen is opvolging nodig om de duurzaamheid van de maatregelen te garanderen. Dit kan op individuele basis alsook door het organiseren van overlegmomenten waar kennis en ervaringen worden gedeeld.

Doelstellingen

Het doel is via sensibilisatie van en expertise aanleveren aan landbouwers mbt waterkwantiteit en waterkwaliteit maatregelen te realiseren in het landbouwgebied van Ravels. Met de maatregelen rond waterkwantiteit zijn landbouwers beter gewapend tegen het veranderend klimaat. Water wordt langer vastgehouden, wat ook een versnelde afstroom met mogelijk nadelige impact op benedenstroomse gebieden afremt. Met de maatregelen rond waterkwaliteit wordt gewerkt aan een verlaging van de uitstroom van nutriënten in sloten en waterlopen;wat oa momenteel leidt tot een overschrijding van onder andere de nitraatnorm.

Uitvoering

Provincie Antwerpen

Contactpersoon

Maarten Vandervelpen
Koningin Elisabethlei 22 B
2018 Antwerpen
03/240 54 67

Locatie