Werkende Handen Zonhoven Cosmopolitan Chicken Project

Categorieën

Thema

Basisvoorzieningen

Jaar

2011

Provincie

Limburg

Locatie

Zonhoven

Assen

As 3

Projectgegevens

Promotor

vzw Werkende Handen

Duurtijd

01/01/2011 - 30/06/2013

Situering

Vzw Werkende Handen is een tewerkstellingsinitiatief dat al 25 jaar actief is en momenteel zo’n 180 personen tewerkstelt. De vzw beschikt op dit moment over Gesco’s en is ook actief met dienstencheques. De vzw beschikt over een uitgebreide poetsdienst, groendienst en drie strijkwinkels. Er zijn vestigingsplaatsen vooral in de regio Midden-Limburg en Maaseik. In samenspraak met O.C.M.W. Zonhoven en v.z.w. Abri-Top wordt er op dit moment opgestart met een project arbeidszorg. Het is de bedoeling om mensen met een arbeidshandicap een opstap te verlenen naar reguliere of sociale tewerkstelling. Hiervoor werd goedkeuring verkregen. V.z.w.Werkende Handen investeerde € 500.000,00 voor aankoop grond en woning om dit project op te starten. Het Cosmopolitan Chicken Project van kunstenaar Koen Vanmechelen geeft een bijzondere meerwaarde aan dit project. Zijn ‘Tower of Babel’ zal fungeren als uithangbord en gezien de ligging van de grond, heel wat aandacht trekken. Het project arbeidszorg zal opstarten met het bouwen van de toren en de rennen. De goedkeurende instanties alsook het project zullen dus sterk in beeld komen. Voor de uitbouw van de rennen en het bouwen van de toren wordt subsidiëring gevraagd. Vzw Werkende Handen zal niet-subsidabele kosten (grond, infrastructuurwerken) op zich nemen. Vzw Werkende Handen beschikt over een masterplan dat stapsgewijs uitgevoerd zal worden. In een tweede fase wordt de opstart van het project ‘oude en vergeten groenten’ voorzien en wordt begonnen met de aanmaak van kippenhokken voor eigen gebruik. In fase drie wordt deze productie uitgebreid.

Doelstellingen

Vooreerst wordt beoogd dat het project van arbeidszorg wordt geconcretiseerd en een zinvolle en haalbare invulling wordt gegeven. Het Cosmopolitan Chicken Project is hiervoor een uitstekende katalysator. De combinatie van het CCP en de arbeidszorg betekent namelijk dat de beoogde doelgroep, via het bouwen van toren en kippenhokken en later het verzorgen en kweken van de kippen, zinvol kan bezig zijn en op termijn eventueel ook terug aansluiting kan vinden bij de arbeidsmarkt. Bovendien en tenslotte moet aangestipt worden dat contact met en zorgen voor een levend wezen geestelijk en emotioneel zeer heilzaam zijn, niet enkel bij deze doelgroep maar bij de mens in al zijn facetten.

Uitvoering

vzw Werkende Handen

Contactpersoon

André Rutten
Industrieweg Zuid 1325 bus 1
3520 Zonhoven
0476/69 44 85