Westhoek schuldpreventie

Categorieën

Thema

Basisvoorzieningen

Jaar

2011

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

Westhoek

Assen

As 4

Projectgegevens

Promotor

OCMW Ieper

Duurtijd

01/10/2010 - 30/09/2013

Situering

Steeds meer burgers met schulden  komen aankloppen  bij de OCMW’s van de Westhoek en bij CAW De Papaver.  Vastgesteld wordt dat ook steeds meer en meer mensen op jongere leeftijd komen aankloppen. Het OCMW van Poperinge heeft omwille van deze redenen het concept budgetbeurs ontwikkeld. Het is een interactieve en begeleide beurs die jongeren inzicht geeft in de oorzaken en gevolgen van financiële problemen. Vanuit de Westhoek was er veel interesse voor dit concept. Op basis van deze insteken werd geopteerd om een breed en geïntegreerd projet schuldpreventie voor de Westhoek uit te werken.

De 18 OCMW’s hebben in het voorjaar van 2009 het mandaat gegeven om een proces op te starten, begeleid door een werkgroep samengesteld uit medewerkers van OCMW, CAW de Papaver, Jeugd in de Westhoek, Welzijnsraad Ieper en de Gebiedsgerichte werking van de Provincie. In een tiental bijeenkomsten werd een kader uitgewerkt, werd de doelstelling scherp gesteld en werden doelgroepen afgebakend. Naast de bijeenkomsten met de werkgroep engageerden indivuele personen zich om bepaalde onderdelen verder te verkennen.

Speerpunt van de aanpak van schulden binnen dit project is preventie. Het oplossen van schulden kan het beste gebeuren door te voorkomen dat er schulden ontstaan. Bewustmaken, sensibiliseren, informeren is de eerste vereiste voor een preventief schuldenbeleid. In een tijd van toenemende consumptie en een socio-economische crisis is het belangrijk dat consumenten, burgers bewust zijn van de risico’s van hun handelen. Omdat het hebben van schulden en de kans dat de schulden problematisch worden, voorkomen in alle lagen van de bevolking en niet alleen bij de meest kwetsbare groepen voeren we een algemene preventie. Het vroegtijdig signaleren van schulden is van groot belang om problematische situaties te voorkomen. Dit impliceert niet dat preventie het enige zaligmakende principe is. Naast preventie moet ook aandacht blijven gaan naar de versterking van het curatieve beleid. Met preventie proberen we een pro-actief beleid te voeren waarbij we zoveel mogelijk  mensen proberen te  bereiken en pogen een duurzame verandering in de samenleving te realiseren.

Binnen het project zullen we werken naar drie doelgroepen in de Westhoek:

  • de burgers
  • de jongeren
  • de cliënten van de OCMW’s en het CAW

 

Doelstellingen

Volgende doelstellingen kunnen onderscheiden worden:

  • Via specifieke acties naar de algemene bevolking van de Westhoek, rekening houdend metde meest kwetsbare burgers, wordt de schuldenproblematiek bespreekbaar gesteld en  uit de taboesfeer gehaald. De burgers kennen het aanbod van de advies- of hulpverleningsinstanties werkzaam met betrekking tot de thematiek en zetten zo vlugger hun hulp inroepen wanneer ze geconfronteerd worden met dreigende financiële problemen.
  • Via specifieke acties in de 2de en 3de graad van het  secundair onderwijs binnen de Westhoek wil men jongeren en intermediairen  informeren over, sensibiliseren om en vaardigheden bijbrengen om op een verantwoorde manier met geld om te gaan en om zo inzicht, vaardigheden en weerbaarheid bij te brengen met betrekking tot consumentengedrag.
  • De maatschappelijk werkers verbonden aan een OCMW/CAW binnen de Westhoek, worden geïnformeerd, gesensibiliseerd en gevormd om op een effectieve en efficiënte manier cliënten met een schuldenproblematiek te begeleiden. Hierbij heeft men oog voor de empowerment van de cliënten en hun zelfredzaamheid.

Uitvoering

OCMW Ieper

Contactpersoon

Paul Hoorelbeke
Rijselsestraat 38
8900 Ieper
057/20 48 31