Woon-Zorg-net-Werk

Categorieën

Thema

Basisvoorzieningen

Jaar

2008

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

Tielts Plateau

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

356.605,58 euro

Promotor

vzw Regionale Welzijnsraad Roeselare-Tielt

Duurtijd

1/01/2009 - 31/12/2011

Situering

Bevorderen van samenwerking tussen diensten die anders vaak los van elkaar werken zodat een vernieuwend en efficiënt antwoord kan geboden worden naar specifieke doelgroepen en thema’s in de Tieltse regio. De nabijheid en de toegankelijkheid van de dienstverlening aan elke burger, en dit specifiek binnen een plattelandscontext, verbeteren dankzij de inbreng van eenieders expertise in het uit netwerk. De keuze is gemaakt om verbindend en pro-actief (rechtstreeks samen met de mensen) te werken rond het thema wonen, zorg en het versterken van het dorpsweefsel. Uitgangspunt van het project is de realisatie van drie grondrechten: - recht op wonen; - recht op toegankelijke dienstverlening; - recht op maatschappelijke integratie. Het aanbod omvat het uitbouwen van een regionaal zorgnetwerk (uniek!), het aanbieden van vrijwillige, intensieve en kortlopende woonbegeleiding en het versterken van thuiszorg (voorrang geven op wachtlijsten en extra begeleiding voorzien) vanuit een gedeelde visie, waarbij lokale besturen, OCMW’s, Sociale Huizen prioritaire partners zijn. De Regionale Welzijnsraad (RWR) neemt de stuwende rol op zich en is tevens het best geplaatst om signalen op te vangen die zowel vanuit het project komen als vanuit andere partners, zoals de lokale besturen. Verwachte resultaten : Het versterken van de sociale cohesie via het uitbouwen van een aantal zorgnetwerken; Het vrijwilligerswerk krijgt een prominente plaats in de regio; Het garanderen van de woonzekerheid van kansengroepen (vermijden van uithuiszetting, terugdringen overlast, verstevigen van sociale netwerken rond bepaalde mensen/groepen) Individuele en collectieve noden zijn vlugger gedetecteerd en krijgen ook een gepaste opvolging; Een ondersteunend forum zijn voor lokale besturen en andere partners.

Contactpersoon

Marleen Louagie
051/695905