YESTERDAY

Categorieën

Thema

Landelijk erfgoed

Jaar

2011

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Vlaamse Ardennen

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

127.806,67 euro

Promotor

AVS vzw

Duurtijd

01/01/2011 - 30/06/2013

Situering

Yesterday wil zorgen voor de uitwerking, in woord, klank en beeld, van een volledige historiek van de twintigste eeuw van de Vlaamse Ardennen. Het project moet een levend archief opbouwen, waaruit een multimediaal product gedestilleerd wordt: uitzendingen voor radio en regionale televisie en reportages voor het weekblad De Beiaard moeten de wisselwerking rond de opbouw van zo'n archief versterken en ontsluiting bevorderen. Maar ook de vrijwilligerswerking in de streek moet uitgebreid betrokken worden bij Yesterday én een beroep kunnen doen op dit archief, onder meer via een interactieve website.

Doelstellingen

 Doel: een volledige historiek van de twintigste eeuw in woord, klank en beeld van de Vlaamse Ardennen. Het project moet een levend archief opbouwen, waaruit een multimediaal product gedestilleerd wordt: uitzendingen voor lokale radio en regionale televisie en reportages voor het weekblad De Beiaard moeten voor de ideale wisselwerking zorgen, waardoor het archief echt gaat leven en de ontsluiting maximaal is.

 

 Ook de vrijwilligerswerking in de streek moet uitgebreid een beroep kunnen doen op dit archief, onder meer via een interactieve website.

 

 

  • De werking op lange termijn kan uiteraard pas slagen als de kanalen om dit initiatief op gang te trekken en kenbaar te maken bij verenigingen, maar ook bij grote delen van de bevolking voldoende ademruimte krijgen. Daarom is het in deze fase van cruciaal belang dat er genoeg middelen zijn om via diverse uitvoerders uit de mediasector genoeg aandacht te trekken op het reportagewerk rond dit initiatief. Als er intussen een goede vrijwilligerswerking op lange termijn uitgebouwd wordt, kan daar in de toekomst ook blijvend een beroep op worden gedaan, zodat er na enkele jaren op eigen kracht bijdragen kunnen worden gepuurd uit dit project.
  • Het aantrekken van een fulltime werkkracht met kennis van zaken is in deze fase een belangrijke randvoorwaarde voor het opstarten van een website, het uitbouwen van een gezamenlijk archief en de onontbeerlijke coördinatie tussen de vele, zeer verschillende, actoren. De coördinator krijgt binnen het project de nodige middelen en ondersteuning om een website uit te werken en om de archiefwerking op poten te zetten. De coördinator moet daartoe ook een stuurgroep in het leven roepen. De stuurgroep moet de werking en de vordering van zowel archief als van website ondersteunen en zo nodig op regelmatige tijdstippen bijsturen. Bij de stuurgroep worden mensen uit de kringen en verenigingen die op het terrein met archiefwerking bezig zijn actief betrokken.

In tweede orde wil dit project ook een belangrijke bijdrage leveren aan de broodnodige inspanningen voor ouderen rond ‘reminiscentie’. Daartoe worden contacten gelegd met RVT's en rust- en eventueel ook ziekenhuizen en met organisaties die zich richten tot ouderen. Muziek is daarbij een handig middel. Daarom worden verhalen en gebeurtenissen uit de twintigste eeuw, die relevant zijn voor de inwoners van de streek, gekoppeld aan de populaire muziek van die tijd. Via verzoeken en informatie-uitwisseling met deze instellingen en zo mogelijk ook thuiswonende ouderen moet er een interactieve uitwisseling op gang komen. Daarmee gaan we ook de strijd aan tegen de groeiende vereenzaming in onze samenleving, zeker van vele oudere mensen.

Uitvoering

AVS vzw

Contactpersoon

Marc Vanmaele
Maaltekouter 5
9051 Sint-Denijs Westrem
09/3780778