Zachte recreatieve en veilige verbinding Diksmuide-Handzamevallei

Categorieën

Thema

Toerisme

Jaar

2010

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

Diksmuide

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

61.499,91 euro

Promotor

Stadsbestuur Diksmuide

Duurtijd

01.07.2010-01.07.2012

Situering

De stad Diksmuide wenst tijdens deze legislatuur in te spelen op de behoefte om recreatieve missing links te realiseren. Dit project bevat het oplossen van een “missing link” waarmee we een recreatieve en verkeersveilige verbetering tussen het stadscentrum Diksmuide (fietsinrijpunt).en de Handzamevallei (en het Houtland verderop). Concreet betreft het de aanleg van een stukje recreatief pad (35m) en aansluitend een recreatieve brug over de Handzamevaart. De aansluiting vanuit de Handzamevallei / Handzamedijk gebeurt ter hoogte van de Paddestraat (100m richting Diksmuide). De aansluiting vanuit het centrum Diksmuide is voorzien in de Grauwe Broedersstraat, ter hoogte van de sporthal bij de Middenschool van het gemeenschapsonderwijs. Een alternatief tracé is te realiseren via de Vestenwal, met een gelijkaardige brug en dito budget. Voor de brug wordt verwezen naar het type brug dat reeds in Diksmuide is aangelegd ter hoogte van de oude bloemmolens (Bloemmolenbrug anno 2000) en aan de samenvloeiing van de Handzamevaart en de IJzer (Muidebrug – Stadslink anno 2005) Deze nieuwe link zal een grote kwalitatieve bijdrage leveren aan de recreatieve routes en netwerken die deze attractiepolen (centrum Diksmuide en Handzamevallei) verbinden : - Fietsnetwerk Westhoek Noord (knooppunten 69 – 37) (geen bijkomende knooppunten) - Krekedal fietsroute (Westtoer) - LF53 Artevelderoute (Gent - De Panne) - Wandrille wandelroute - GR 130 (IJzervallei - Krekengebied) Maldegem - Diksmuide – Stavele - Mountainbikeroute (Bloso) Dijkenroute Dit project past meteen ook in de visie om de steden en het platteland via verkeersveilige assen te verbinden (zie SBP Openluchtrecreatie / Tim Provoost / Westtoer 2009). Via de toekomstige stationsdoorgang (tunnelproject Syntropher) zal deze verbinding op termijn op de zuidoostelijke stadsrand van Diksmuide aansluiten en bovenal ook een recreatieve link leggen tussen de Handzamevallei en het Blankaartgebied (via Rijkswachtstraat en Pluimstraat) Ook inzake veiligheid wordt deze link een kwalitatieve verbetering voor utilitaire (fiets) woonwerk/schoolverkeer (nabijheid school).

Doelstellingen

Het uiteindelijke resultaat is een ruime kwalitatieve verbetering van het recreatief netwerk, wat op termijn bijdraagt tot verlenging van de verblijfsduur en ook de spreiding van het groeiend aantal gasten over het hele grondgebied. Op deze manier komt het toerisme niet alleen de grotere centra ten goede, maar kan ook het platteland een extra graantje van het toerismeverkeer meepikken, wat op zich ook weer de leefbaarheid ten goede komt.

Uitvoering

Stadsbestuur Diksmuide

Contactpersoon

Peter Demaree
Grote Markt 6
8600 Diksmuide
051/519146