Zalig Zelem, grensverleggend dorp'

Categorieën

Thema

Dorpskernvernieuwing

Jaar

2008

Provincie

Limburg

Locatie

Haspengouw

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

321.411,00 euro

Promotor

De Pastorie vzw

Situering

Het project behelst de herinrichting van de pastorie van Zelem (Halen) in functie van 4 pijlers die worden nagestreefd, n.l. - ontmoeting: de benedenverdieping zal worden ingericht als café/herberg. Door de uitbating uit te besteden, wordt de economische finaliteit van dit project verzekerd - cultuur: de eerste verdieping wordt een polyvalente ruimte voor diverse (culturele) activiteiten - toerisme: de zolderverdieping wordt ingericht als ruime verblijfsvoorziening - natuur: de pastorietuin wordt hersteld en ingericht, en wordt het vertrekpunt van de landschapswandelingen. Naast de herinrichting van de pastorie zullen nog bijkomende investeringen gebeuren in het verhogen van de streekidentiteit en in landschapsherstel. Tevens wordt een deeltijdse projectcoördinator aangeworven om gezamenlijke en vernieuwende activiteiten op te zetten binnen de vier projectpijlers ontmoeting, cultuur, toerisme en natuur.