Zorg in de Binnentuin

Categorieën

Jaar

2017

Provincie

West-Vlaanderen

Projectgegevens

Projectkost

202 186,00 euro

Promotor

Familiehulp v.z.w.

Duurtijd

01/04/2017 - 31/03/2020

Maatregel

  • LEADER
  • Armoede en kwetsbaarheid

Plaatselijke Groep

PG Westhoek

Situering

Met diverse partners in de thuiszorg komen tot een integraal en geïntegreerd zorgaanbod voor de bewoners van deze rurale regio. Als model wordt ‘buurtgerichte zorg’ naar voor geschoven (cfr. Infra) Integraal: alle nodige zorgvormen worden toegankelijk gemaakt en in het bereik gebracht van de bewoners; creatie van nieuwe/aanvullende zorgvormen. Geïntegreerd: zorgactoren werken samen en verbinden/delen informatie, processen, middelen, activiteiten en competenties in functie van een gecoördineerde afstemming op de noden en wensen van gebruikers.

Kernpijlers:

  • Mobiliteit en bereikbaarheid verhogen door samenwerking
  • Optimaliseren van het bestaande aanbod
  • Integraal thuiszorgaanbod – het wegwerken van lacunes
  • werken met een thuiszorgcoach

Doelstellingen

Zorgbehoevenden: Ouderen en gezinnen in een rurale omgeving ondersteunen zodat zij langer en kwaliteitsvol thuis kunnen wonen. We doen dit door het zorgaanbod beter toegankelijk en bereikbaar te maken door een betere afstemming en samenwerking van het bestaande aanbod van de verschillende partners in de thuiszorg (professionele zorgactoren, mantelzorgers en vrijwilligers) en door het creëren van nieuwe en aanvullende zorgvormen. Integraal: alle nodige zorgvormen worden toegankelijk gemaakt en in het bereik gebracht van de bewoners; creatie van nieuwe/aanvullende zorgvormen. Geïntegreerd: zorgactoren werken samen en verbinden/delen informatie, processen, middelen, activiteiten en competenties in functie van een gecoördineerde afstemming op de noden en wensen van gebruikers. Focus op buurthulp en sociale netwerking: bij het organiseren van integrale en kwalitatieve zorg zal de thuiszorgcoach de buurt sensibiliseren, responsabiliseren betrekken en motiveren rond buurthulp en oog hebben voor zorgnoden en het opnemen van mantelzorg.

Uitvoering

Familiehulp v.z.w.

Contactpersoon

Marie-Véronique Huyvaert
Ter Waarde 69
8900 Ieper
057 20 21 78

Locatie