Zorgboerderij en dagcentrum Rommeshoef te Essen.

Categorieën

Thema

Plattelandsonwikkeling

Jaar

2011

Provincie

Antwerpen

Locatie

Essen

Assen

As 4

Projectgegevens

Promotor

Boerderij Rommeshoef BVBA

Duurtijd

1 januari 2011 - 31 december 2012

Situering

Het leveren van maatwerk aan zorg, afgestemd op de behoefte van de zorgvrager, door een permanent aanbod van eenvoudige landbouwgerichte activiteiten in een rustige groene, gezonde omgeving van een boerderij. Het streven is om de zorgboerderij een zo groot mogelijk sociaal en maatschappelijk karakter te geven, en een groen ontmoetingspunt te laten zijn voor zorgvragers en belangstellenden voor het totale landelijk erfgoed. Op deze boerderij kunnen vormen van zorgverlening geboden worden die een ideale combinatie van elementen bieden die er op een boerderij te vinden zijn zoals: een gezond klimaat, natuurlijke structuur en ritme, rust en ruimte en kunnen werken met dieren en planten. Door de opzet van o.a. open dagen, rondleidingen, workshops, educatieve activiteiten, sportactiviteiten, exposities, etc. is er sprake van integratie tussen zorgvragers en de maatschappij.

Doelstellingen

Ondernemers, zowel agrarische als rurale, leren omgaan met de omgeving waarin ze werken.

Bewoners betrekken bij het waarderen en ontwikkelen van de landschappelijke kwaliteit van het gebied.

Bewoners en actoren betrekken bij het verhogen van de leefbaarheid in de dorpen en in het gebied.

Het verbeteren van de kennis over het platteland bij bewoners en bezoekers, in het bijzonder over dit plattelandsgebied.

Bewoners en actoren leren het cultureel en levend erfgoed te waarderen.

Ontwikkelen van gebiedsgerelateerde producten en diensten.

 

Contactpersoon

Toon Hamans
Smoutebos 17
2910 Essen
03 – 6676164