Zorgnetwerk - dorpsrestaurants dorpen Zonnebeke

Categorieën

Thema

Basisvoorzieningen

Jaar

2011

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

Westhoek

Assen

As 4

Projectgegevens

Promotor

OCMW Zonnebeke

Duurtijd

01/01/2011 - 31/12/2013

Situering

Het OCMW wil in nauwe samenwerking met de gemeente, de private initiatiefnemers (mutualiteiten, woon-en zorgcentra van Zonnebeke en Passendale, …), vrijwilligers, sleutelfiguren mee een antwoord formuleren op vastgestelde noden bij ouderen- in uitbreiding aan kwetsbare gezinnen- in de landelijke gemeente Zonnebeke. 

Via dit dossier wordt voorzien in:

 • Uitbouw van een zorgnetwerk in de verschillende dorpen van de gemeente, met nieuwe en/of beter afgestemde dienstverlening;
 • Gefaseerde uitbouw van 5 dorpsrestaurants in de verschillende dorpen van de gemeente;

 

Voor de realisatie van het zorgnetwerk wordt door het OCMW een bijkomende halftijdse maatschappelijk werker ingezet. Deze medewerker wordt bij de realisatie van zijn opdracht ondersteund door samenlevingsopbouw. Hiervoor worden aan Leader de nodige middelen gevraagd. Deze maatschappelijk werker, ingebed binnen het team sociale dienst van het OCMW, functioneert als netwerkcoördinator : realiseren van samenwerking tussen de bestaande lokale dienstverlening van gemeente (seniorenconsulent, vliegende ambtenaar) en OCMW (thuisdienstverlening), dienstverlening van de private woon-en zorgdiensten, een lokale vrijwilligersploeg en het lokale netwerk van verenigingen en sleutelfiguren, met als belangrijkste partner het bestaande aanbod van zorg-, woon- en welzijnsdiensten. De halftijdse maatschappelijk werker wordt bijgestaan door een bijkomende halftijds administratief medewerker. Samen slaan deze ‘diensten’ de handen in elkaar om de meest kwetsbaren op te sporen en hen de nodige hulp, ondersteuning en informatie op een toegankelijke en laagdrempelige manier te geven. 

Het zorgnetwerk speelt in op lokale noden en werkt aanvullend op het bestaande aanbod. Zo kan het zorgnetwerk als een krachtig complementair instrument ingezet worden binnen het lokaal sociaal beleid.

Voor de realisatie van de dorpsrestaurants wordt volgende fasering ingebouwd:

 • Optimaliseren van de werking via het zorgcentrum St-Jozef te Zonnebeke en via het woon-en zorgcentrum St-Jozef te Passendale (1ste fase), hierbij wordt gebruik gemaakt van de bestaande infrastructuur van de zorgcentra;
 • Uitbouw van een nieuw dorpsrestaurant te Beselare (2de fase): hierbij wordt in eerste instantie gebruik gemaakt van bestaande, weliswaar beperkte infrastructuur.  Na de realisatie van het nieuwe OC te Beselare door het gemeentebestuur van Zonnebeke, kunnen de activiteiten naar deze lokatie worden verplaatst.
 • Uitbouw van een vierde en vijfde dorpsrestaurant in de dorpen van Geluveld en Zandvoorde.  Dit gebeurt in de derde fase.

 

Voor de uitbouw van de dorpsrestaurants op de meest gepaste en efficiënte wijze wordt een beroep gedaan op de expertise van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen.  De inzet van samenlevingsopbouw loopt gefaseerd en is afbouwend: in  het eerste jaar wordt 4 maanden gewerkt à rato van 2 dagen per week, en  8 maanden aan 1 dag/week.  Voor het tweede jaar wordt 12 maanden gewerkt à rato van 1 dag/week. Via de overdracht van expertise dient het werk verder gezet te worden door de netwerkcoördinator.

Bij aanvang wordt 2 keer in de maand een maaltijd aangeboden, op termijn kan deze frequentie, afhankelijk van het aantal beschikbare vrijwilligers opgetrokken worden.  Er wordt zoveel mogelijk samen gewerkt met de lokale handelaars in functie van het voorzien van een maaltijd.  De prijzen moeten democratisch zijn, het is geenszins de bedoeling dat het OCMW winsten haalt uit de aan-en verkoop van de warme maaltijden. De cliënten moeten maximaal de inkoopprijs betalen. De prijs/kwaliteit van de maaltijden moet in goede verhouding zijn. 

De samenwerking met de lokale handelaars moet ervoor zorgen dat het initiatief ook ingebed is in het ‘dorpsgebeuren’, dat het op die manier ook bekend wordt bij de bewoners. Het opsporen van de meest kwetsbaren verloopt zowel voor het zorgnetwerk als voor het dorpsrestaurant langs diverse kanalen.  Het is aan de netwerkcoördinator om de signalen te capteren en om een netwerk op te zetten om de kwetsbaren zoveel mogelijk te kennen:

 • Via leden van de lokale stuurgroep seniorenbeleid (zorgcentra, mutualiteiten, diverse diensten,thuiszorgdiensten,…)
 • Via de sociale dienst van het OCMW
 • Via de seniorenconsulent
 • Via sleutelfiguren (beleidsverantwoordelijken, anderen,…)
 • Via vrijwilligers
 • Via verenigingen
 • Via de vliegende ambtenaar
 • Via de politie

Doelstellingen

Dit project wil drie doelstellingen bereiken:

 • Het zorgnetwerk brengt bestaande dienstverlening naar diegenen die het meest nood hebben, maken de dienstverlening toegankelijk en zoeken naar antwoorden op nieuwe noden.
 • Via de uitbouw van de dorpsrestaurants de meest kwetsbare groep van ouderen bereiken, via het aanbieden van een evenwichtige maaltijd, het samenbrengen in functie van tegengaan van het isolement en in functie van het bekend maken van de dienstverlening.
 • Het uitbouwen van een professionele vrijwilligerswerking.

Uitvoering

OCMW Zonnebeke

Contactpersoon

Karolin Vannieuwenhuyse
Langemarkstraat 10
8980 Zonnebeke
051/48 01 11