Zorgnetwerk Ieper: Samen tafelen

Categorieën

Jaar

2015

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

Ieper

Projectgegevens

Projectkost

42 350,00 euro

Promotor

OCMW Ieper

Duurtijd

01/03/2015 - 30/06/2017

Maatregel

 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen
 • Aandacht voor kwetsbare groepen op het platteland

Situering

Het Zorgnetwerk Ieper is sinds 2005 actief in de deelgemeenten rondom Ieper. Het is een aanspreekpunt voor minder mobiele inwoners, (alleenstaande) senioren, personen met een beperking, … dit voor vragen m.b.t. wonen, zorg en welzijn. Naast de verjaardagsbezoeken aan 80-plussers met vrijwilligers, wil het zorgnetwerk Ieper een nieuw initiatief nemen om sociale eenzaamheid te doorbreken. Maandelijks wil men de inwoners (senioren) uit de dorpen rondom Ieper de mogelijkheid bieden om gezellig samen te tafelen. Tijdens deze activiteit zou telkens een maatschappelijk werker aanwezig zijn als vertrouwd aanspreekpunt en kan er informatie en advies worden geven (informatiesessies) aan de aanwezigen.

Doelstellingen

 • Kerndoestelling Zorgnetwerk Ieper: Inwoners in staat stellen om met de nodige zorg, ondersteuning en advies zo lang mogelijk in eigen woning en woonomgeving te kunnen blijven wonen.
 • Het tegengaan en doorbreken van het sociaal isolement van (alleenstaande) senioren in de deelgemeeneten van Ieper.
 • Het initiatief brengt mensen bij elkaar om in gezelschap ’s middags te eten. Dit laagdrempelige initiatief in het dorp, dicht bij de mensen wil het nuttige aan het aangename koppelen. Door het hanteren van een restaurant-formule, waar vrijwilligers instaan voor de bediening e.d., kunnen mensen in een aangenaam kader andere dorpsbewoners ontmoeten terwijl ze eten. Zo worden hun sociale contacten opnieuw versterkt en wordt het sociaal isolement tegen gegaan.
 • Het aanbieden van een betaalbare en gezonde maaltijd.
 • Het organiseren van korte info- en vormingsmomenten.
 • Op regelmatige basis zou een kort infomoment aan de maaltijd worden gekoppeld. Bijvoorbeeld over het dienstverleningsaanbod aan huis, energiescans, woonpremies, energiepremies, valpreventie, thuiszorgpremies, invaliditeitspremie, vrijwilligersvervoer,…
 • Een fysiek en vertrouwd aanspreekpunt voor hulp- en zorgvragen m.b.t. wonen, zorg en welzijn in de dorpen.
 • Het initiatief maakt het mogelijk om actief vragen en problemen bij de aanwezigen op te sporen. Tijdens het maaltijdmoment is de zorgcoördinator aanwezig. Hij/zij is het vertrouwd aanspreekpunt voor de aanwezigen en kan eventuele vragen of noden detecteren. Ook de vrijwilligers die actief zijn kunnen signalen opvangen en signaleren.
 • Het bijeenbrengen van verschillende groepen (sociale mix)
 • Het initiatief staat open voor iedere inwoner uit het dorp of daarbuiten. Toch zal er bijzondere aandacht gaan naar het bereiken van (alleenstaande) senioren, mensen die geïsoleerd leven, mensen met een beperking, zorgbehoevenden, … Vrijwilligers kunnen gericht mensen gaan uitnodigen voor het initiatief en zorgen voor de toeleiding.
 • Het toeleiden van de bezoekers van het initiatief naar de lokale seniorenverenigingen (Okra, CM-ziekenzorg, S-PLUS)
 • Investeren in het uitwerken van een oplossing voor eventuele vervoersproblemen van mindermobiele inwoners of inwoners uit een aanpalend dorp dit d.m.v. vrijwilligersvervoer.

 

Uitvoering

OCMW Ieper

Contactpersoon

Piet Seynaeve
Rijselstraat 38
8900 Ieper
057 20 48 31

Locatie