Zorgverblijf 'De Pupiter' - Oude Kwaremont

Categorieën

Thema

Toerisme

Jaar

2011

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Oude Kwaremont

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

204.506,21 euro

Promotor

Vzw De Pupiter

Duurtijd

01/01/2011 - 01/07/2013

Situering

Het oprichten van een uniek en comfortabel, aangepast zorgverblijf waar mensen van alle leeftijden, die extra zorgen nodig hebben, op vakantie kunnen gaan. Dit zorgverblijf met zijn activiteitenaanbod inpassen in het toeristisch aanbod van de streek, in samenwerking met de regionale toeristische sector en het zorgnetwerk.

Doelstellingen

  • Hét doel van het project is een kleinschalig, innovatief zorgverblijf in vakantiesfeer op te zetten met een professionele equipe en ondersteund door vrijwilligers. Het zorgverblijf omvat 17 comfortabele kamers en moet een gediversifiëerd zorg- en/of vakantieverblijf kunnen aanbieden rekening houdend met de behoeften van de doelgroep. Het eerste jaar willen we een bezettting van 60% realiseren. Er is geen voorbehoud voor leden van andere mutualiteiten. Er wordt breed bekendgemaakt. .
  • Het verblijf laten voldoen aan een aantal kwaliteitseisen noodzakelijk om personen met beperkingen te kunnen ontvangen: toegankelijkheidslabel A+ krijgen, een verzorgde restaurantfunctie, een 24u op 24u service en zorg op maat in multidisciplinaire samenwerking, een aangepast activiteitenaanbod ontwikkelen mede met vrijwilligers en in samenwerking met de toeristische sector.
  • Een aangepaste restaurantfunctie uitbouwen in het zorgverblijf, dat kwalitatieve en aangepaste maaltijden (bv. diëetvoeding, maatwerk) kan verzorgen en hiertoe de gepaste investering in materiaal doen. De keukenequipe zal de mogelijkheid onderzoeken om een bio-label te integreren in de exploitatie. Een wekelijks bio-menu is een denkpiste.
  • Het bereiken van de doelgroep, nl. mensen met een zorgnood of beperking uit de regio, maar ook uit de rest van Vlaanderen (zelfs buitenland). Zeker voor jongere mensen < 65 jaar en gezinnen met kinderen zijn er weinig individuele zorgvakantiemogelijkheden. Het project richt zich ook naar personen die opnieuw tot rust willen komen (ontstressen), die willen recupereren na een ziekenhuiservaring of tijdelijke opvang nodig hebben. Er is ook aandacht voor personen met sensoriële problemen (blinden, doven) en ook de niet zorgbehoevende toerist moet er terecht kunnen (in functie van integratie, doch pas in tweede orde en niet ten koste van een verblijf van een persoon met een zorgvraag). Er zullen enkele periodes voorzien zijn voor kansengroepen. We willen een bezetting van 60% realiseren (= ca 4500 overnachtingen). We werken met een intake om het profiel van de vakantiegast te bewaken en te zorgen dat er maatwerk kan geboden worden aan de personen met zorgnood. We schatten in dat het overgrote merendeel van de vakantiegasten personen met zorgnood zullen zijn, in een aantal gevallen vergezeld van hun partner. Dit wordt meegenomen in de rapportage.
  • Het uitbouwen van partnerships met Toerisme Vlaanderen en Oost-Vlaanderen regio Vlaamse Ardennen, het streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen (zorginnovatie) en ook met thuiszorgpartners, mantelzorgverenigingen, vrijjwilligersorganisaties, kringen van huisartsen en kinesitherapeuten, ziekenhuizen en woon- en zorgcentra. (Hiertoe wordt een manager-coördinator aangeworven.)
  • Medische assistentie voorzien in samenwerking met thuiszorgactoren en plaatselijke zorgverstrekkers.
  • Het uitbouwen van een equipe van professionelen (in functie van het runnen van het hotel, onthaal en zorg) en vrijwilligers (in functie van onthaal, gezelschap, activiteiten, vervoer) om het zorgverblijf te runnen en het toeristisch aanbod bereikbaar te maken. (Ook dit is de taak van de manager-coördinator)
  • Het bekendmaken van het zorgverblijf bij de doelgroep via bovengenoemde partners en bij het ruime publiek via Toerisme Vlaanderen, gespecialiseerde pers en algemene media en via eigen promotiekanalen door middel van een mediacampagne, een eigen webstek, promotiemateriaal (folder, brochure, …) onder meer ook door verschillende acties te ondernemen om het verblijf in het daglicht te stellen.
  • Het integreren van het zorgverblijf binnen het toeristisch aanbod van de streek, in samenwerking met de toeristische en zorgtoeristische partners.

 

Uitvoering

Vzw De Pupiter

Contactpersoon

Marc Messiaen
Kwaremontplein 41
9690 Kluisbergen
055 388686 of 0475 670750