Zot van (t) boeren

Categorieën

Jaar

2016

Provincie

West-Vlaanderen

Projectgegevens

Projectkost

109 792,00 euro

Promotor

Boeren Op Een Kruispunt vzw

Duurtijd

01/01/2016 - 31/12/2018

Maatregel

  • LEADER
  • Leefbare dorpen

Plaatselijke Groep

PG Midden-West-Vlaanderen

Situering

Land- en tuinbouw is een slagader in het socio-economisch netwerk van de Westhoek. Gezien de opeenvolgende crisissen en de zichtbare geestelijke gezondheidsnood bij de doelgroep, willen we alle krachten bundelen om deze belangrijke sector nog beter te ondersteunen. Door samenwerking met geestelijke gezondheidszorg en plattelandsorganisaties, willen we bestaande en nieuwe kennis en initiatieven met mekaar delen zodat de bestaande oplossingen beter bij de doelgroep geraken.

Boeren op een Kruispunt steekt zijn nek uit om lokaal betere verankering te vinden: door in iedere gemeente een boerentrekker te zoeken en te vinden, willen we aanbodgestuurd en vraaggestuurd werken. Om alle nieuwe vragen en adviesvragers structureel te kunnen helpen, werven we een fulltime medewerker aan die ondersteund wordt door alle deelnemers van het samenwerkingsverband. We gaan het gesprek aan met kennisdragers en diensverleners in de geestelijke gezondheidszorg, de sociale dienstverlening en zelfs de erfbetreders, om ervaringen en oplossingen kenbaar te maken.

Doelstellingen

  1. Mensen op het platteland, met in het bijzonder land- en tuinbouwers en hun directe omgeving, kunnen over hun problemen praten en zijn ontvankelijk voor problemen van anderen met de bedoeling dat problemen niet escaleren.
  2. We willen, bij wijze van “experiment” en op basis van buitenlandse good practices, gradueel een netwerk van “boerentrekkers” (vrijwilligers) uitbouwen, waarbij de vrijwilliger instaat voor het opvolgen en onderhouden van de contacten met land- en tuinbouwers binnen zijn/haar gemeente, en, indien nodig, kan doorverwijzen naar de passende hulpverlening.
  3. De mogelijkheden nagaan welke rol en opdracht de meest geschikte “erfbetreders” kunnen opnemen in kader van signaaldetectie en in het meehelpen oplossen van moeilijkheden.
  4. Het reguliere zorgaanbod, i.c. het aanbod binnen geestelijke gezondheidszorg en Sociale Huizen (OCMW), heeft meer inzicht in problematiek van doelgroep waardoor de doorverwijzing - na interventie van Boeren op een Kruispunt - vlotter verloopt.

Uitvoering

Boeren Op Een Kruispunt vzw

Contactpersoon

Riccy Focke
Brouwerijstraat 1
9880 Aalter
09 330 67 43

Locatie