European Network for Rural Development

Het Europees Network for Rural Development Contact Point publiceert op regelmatige basis

a/ Nieuwsbrieven en brochures:

Rur@l News: http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-library/en-rd-publications/newsletter/en/newsletter_home_en.cfm

Rural Review: http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-library/en-rd-publications/periodicals/en/periodicals_home_en.cfm

Rural Newsflash: http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/rural-news/en/rural-newsflash_en.cfm

ENRD Magazine:

Brochures met projectvoorbeelden, gevoed door PIKSE-databank: http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-library/eafrd_examples_of_projects_brochure_en/en/eafrd_examples_of_projects_brochure_en_home.cfm

b/ Verslagen vergaderingen & onderliggende werkgroepen:

1/ Nationale Rurale Netwerken (Vlaamse vertegenwoordiging: Vlaams Ruraal Netwerk)

Verslagen vergaderingen Nationale Rurale Netwerken: http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/nrn-meetings/en/nrn-meetings_home_en.cfm 

Onderliggende technische Werkgroepen Nationale Rurale Netwerken

2/ Coordination Committee (vertegenwoordiger beheersauthoriteit programma (Grégory Henrard / Els Soenen) + Belgische rurale netwerken (Vlaams Ruraal Netwerk))

Verslagen vergaderingen Coordination Committee: http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/nrn-meetings/en/nrn-meetings_home_en.cfm

Coordination Committee: 4 technische werkgroepen werden opgericht:

3/ Leader Subcommittee (vertegenwoordiger beheersdienst As 4 (Serge Braun / Davy De Dobbeleer) + Belgische rurale netwerken (Vlaams Ruraal Netwerk))

Verslagen vergaderingen Leader Subcommittee: http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/nrn-meetings/en/nrn-meetings_home_en.cfm

Leader Subcommittee: 3 focusgroepen werden opgericht

4/ Algemene events georganiseerd door het ENRD

http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/en-rd-events/en/en-rd-events_en.cfm

  • Oktober 2010: Semi-subsistence farming (geen Vlaamse aanwezigheid)
  • December 2010: Public goods and public intervention (Vlaams Ruraal Netwerk aanwezig)
  • Januari 2011: Leader as a driver fur rural Europe (Vlaams Ruraal Netwerk aanwezig)
  • Februari 2011: ICT and rural areas…  (geen Vlaamse aanwezigheid)

laatste update: 14/04/2011