Startevent LEADER - 14 september 2015

Op 14 september organiseerden het Vlaams Ruraal Netwerk en de Vlaamse Landmaatschappij een studiedag waarin informatie werd verstrekt over LEADER binnen het nieuwe PDPO III (Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014 - 2020). Voor de huidige projectperiode beschikken de twaalf LEADER-gebieden samen over 33,6 miljoen euro. Deze middelen komen zowel van Europa, Vlaanderen als van de provincies. Vlaanderen en de provincies dragen elk een kwart bij van deze cofinanciering. Europa financiert de overige 50%.

 

Het verslag vindt u hier terug.