Thema 2012: Landbouwer als...

De vier nieuwsbrieven worden in 2012 opgehangen aan het thema “Landbouwer als...”, waarmee we de verbinding maken met de evenementen die voor het brede publiek worden georganiseerd.

Geplande onderwerpen zijn:

  • maartnummer: Landbouwer als manager
  • juninummer: Landbouwer als “sociaal dier”
  • septembernummer: Landbouwer als plattelandsactor
  • decembernummer: Landbouwer als deel van het geheel (verleden, heden, toekomst).

 

Hierbij wordt in 2012 eindelijk werk gemaakt van een directe link tussen de nieuwsbrief en de artikelen op de website, waarbij getracht wordt om de website regelmatig aan te vullen met informatie die past binnen het driemaandelijkse thema.