Strategische thema's Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014 - 2020

Het Vlaams Ruraal Netwerk heeft vier strategische thema’s afgeleid van de strategie van PDPO III:

  • Inzetten op jonge landbouwers en jonge ondernemers op het platteland

  • Inzetten op kennis, opleiding en innovatie

  • Inzetten op economische en ecologische weerbaarheid en verduurzaming van de landbouwsector

  • Inzetten op de kwaliteit en vitaliteit van het platteland