Kringloopgedachte zet bioboeren aan tot samenwerken

Bioboeren streven naar het sluiten van kringlopen. Soms lukt dat niet op bedrijfsniveau en moet er naar samenwerking met collega’s worden gezocht. In die situatie verkeren de meeste biologische leghennenhouders in Vlaanderen. Een vijfde van hun voeder moet afkomstig zijn van het eigen landbouwbedrijf of een bedrijf uit de regio. Alleen hebben ze meestal geen gronden meer vrij naast de uitloop voor de kippen. Om de samenwerking tussen leghennenhouders en akkerbouwers een duwtje in de rug te geven, verschenen er eerder dit jaar teeltfiches voor biologische granen en eiwithoudende gewassen. Inagro en het Proefbedrijf Pluimveehouderij werkten samen met ILVO een aantal voorbeeldrantsoenen uit.

Grond is schaars in Vlaanderen en dat is voor bioboeren een net zo groot probleem als voor gangbare boeren. Misschien is het probleem voor hen zelfs nog groter want de kringlopen sluiten op een bioboerderij lukt niet als je geen grond hebt om voeder te telen voor de dieren en hun mest af te zetten. Met dat probleem kampt de biologische leghennenhouderij want de meeste bedrijven hebben al hun grond nodig als uitloop voor de dieren. Om te kunnen voldoen aan de voorwaarde dat een deel van het voeder regionaal geteeld moet zijn, gaan kippenboeren op zoek naar een akkerbouwer die voor hen voedergrondstoffen wil telen.

Omdat ook de leghennenbedrijven met voldoende grond aangaven dat ze nood hadden aan advies coördineerde CCBT een studie waaraan Inagro, het Proefbedrijf Pluimveehouderij en ILVO meewerkten. Biologische akkerbouwers die de samenwerking met een collega-pluimveehouder wel zien zitten, vinden in de studie teeltfiches voor granen, peulvruchten en oliehoudende gewassen zoals koolzaad. Pluimveehouders nemen er voorbeeldrantsoenen bij om te weten hoeveel haver, triticale of veldbonen een kip lust. De studie kan ook interessant zijn voor pluimveehouders die zelf grondstoffen willen aankopen en deze op het bedrijf verwerken in het rantsoen, of voor akkerbouwers en pluimveehouders die nauwer met een voederleverancier willen samenwerken rond regionaal geteeld voeder.

Meer info: CCBT

Bron: VILT, 8 augustus 2016