West-Vlaanderen in de bres voor de geelgors

Beethoven liet zich al inspireren door de geelgors maar ook vandaag kan je deze vogel zelf horen zingen van Alveringem tot Heuvelland.

Dat Beethoven zich voor zijn vijfde symfonie liet inspireren door de zang van de geelgors, dat weet iedereen ondertussen, toch?! Radiozender Klara maakte naar aanleiding van de 250ste verjaardag van Beethoven immers dit leuke filmpje.

Maar wist je ook dat je de zang van de geelgors in West-Vlaanderen enkel nog kan horen in een smalle strook langs de Franse grens, van Alveringem tot Heuvelland? De soort heeft het net als alle andere akkervogels moeilijk. Naast een goede dekking in de vorm van doornig struweel hebben de dieren vooral baat bij een goede nesthabitat in de zomer én voldoende voedsel in de winter. 

De nood aan wintervoedsel werd al uitvoerig beschreven in het in 2015 voorgestelde 'soortactieplan geelgors' van de provincie West-Vlaanderen. Naast tal van andere partners geeft de Vlaamse Landmaatschappij mee invulling aan dit soortactieplan door het aanbieden van beheerovereenkomsten 'faunavoedselgewas' aan landbouwers. Concreet zaaien landbouwers tegen een jaarlijkse vergoeding een zaadhoudend gewas zoals tarwe of gerst in dat niet wordt geoogst en gedurende de hele winter ter beschikking blijft van de aanwezige akkervogels. Pas vanaf 15 maart het daaropvolgende jaar mag het gewas worden ondergewerkt en volgt er een nieuwe zaadleverende teelt.

De voorbije jaren sloot de VLM niet minder dan 50 dergelijke beheerovereenkomsten in de grensregio. Dat die hun vruchten afwerpen, blijkt uit de simultaantellingen in de maanden december, januari en februari. Tijdens die simultaantellingen werden telkens vele tientallen geelgorzen en andere akkervogels geteld. Gemiddeld worden er over de ganse regio zo'n 600 geelgorzen waargenomen tijdens zo'n telling. Eén enkel perceel in Reningelst was dit jaar zelfs goed voor 174 geelgorzen!

Hierbij daarom ook een speciaal woord van dank aan de vele deelnemende landbouwers die zich inzetten voor onze akkervogels!

Bron: VLM, 7 april 2020