Landbouwer Robert en bedrijfsplanner Davy werken samen aan natuurherstel in de Vallei van de Zwarte Beek

Landbouwer Robert Guedens en bedrijfsplanner Davy Noelmans zijn partners in crime als het gaat over natuurherstel in de Vallei van de Zwarte Beek.

Met behulp van de beheerovereenkomsten van de Vlaamse Landmaatschappij verhoogt Robert de overlevingskansen van weidevogels. Davy begeleidt hem daar maar wat graag bij. Het filmpje kadert in het project ReConnect Farmers and Nature van Natuurpunt, een project met als doel de relatie tussen landbouw en natuur te verbeteren. 

https://www.youtube.com/watch?v=a7eirVUsYfQ 

Bron: VLM, 14 mei 2019