Inspiratiedocument met good practices rond ‘migratie’ uit verschillende EU-lidstaten

Naar aanleiding van een lerend netwerk LEADER over migratie in 2020, vindt u hier een inspiratiedocument met goede voorbeelden uit de EU. Dit document is opgemaakt door het Vlaams Ruraal Netwerk.

Inspiratiedocument

Bijlagen