Oproep Innovatiesteunpunt rond het Smart Village-concept - deadline: 24 april 2020

Het Innovatiesteunpunt zoekt een dorp of gemeenschap dat 'slim' wil zijn en mee in het ‘Smart Rural’-project wil stappen om als piloot te fungeren voor het Smart Village-concept.

Smart watte…?!

Het begrip 'Smart Village' omvat alle slimme strategieën en innovaties die dorpsgemeenschappen vandaag inzetten om hedendaagse problemen en uitdagingen (klimaatsverandering, vergrijzing, verkeerscongestie, …) op te lossen. Die oplossingen kunnen technologisch, digitaal of sociaal innovatief zijn! Digitalisering is dus slechts één strategie om ‘slimmer’ te worden.

Belangrijke voorwaarde is de betrokkenheid van (tenminste) een groep inwoners. Het gaat dus niet om individuele oplossingen! Afgebakende domeinen zijn smart farming; bio-economie & energie; digitalisering van de gezondheidszorg & sociale dienstverlening; deeleconomieën en coöperaties. Het concept is niet one-size-fits-all, maar houdt rekening met de noden en opportuniteiten van het respectievelijke gebied of gemeenschap.

3 redenen om mee te doen

  1. Jullie worden begeleid door experten
  2. Jullie kunnen kennis uitwisselen en samenwerken met andere dorpsgemeenschappen en belangengroepen. 
  3. Jullie dorp is zichtbaar op Europees niveau

Interesse?

Interesse? Neem voor 25 april contact op met Davy Sterkens (davy.sterkens@innovatiesteunpunt.be).

 

Deze oproep kadert in het ‘Smart Rural’ project, een project van de Europese commissie (DG Agri) om dorpen en dorpsgemeenschappen te inspireren om de smart village benadering en strategie te ontwikkelen en te implementeren. Met dit initiatief is het de bedoeling om voor 17 dorpen, verspreid over Europa strategieën te ontwikkelen om hen ‘slimmer’ te maken. Hierdoor wil de Europese commissie beter begrijpen hoe een dergelijk proces er uit kan zien, input genereren voor het toekomstig Europees (stimulerings)beleid, maar ook lokaal stimulans bieden om aan de slag te gaan met het concept.