Regionale landschappen vieren landschap als erfgoed

Op 9 juni blazen alle lokale afdelingen van de Regionale Landschappen verzamelen in Waarschoot op een jaarlijkse bijeenkomst die de unieke werking van de organisatie in de kijker zet en waar de resultaten van het voorbije jaar uitvoerig worden besproken. Thema dit jaar is het landschap als erfgoed. In totaal telt Vlaanderen 17 Regionale Landschappen die elk op hun manier in hun werking het landschap centraal stellen en daarbij onder meer ook bruggen proberen te slaan tussen landbouw en natuur. 

Op 9 juni ontvangt Regionaal Landschap Meetjesland de overige 16 Regionale Landschappen om de balans op te maken van het voorbije jaar. Thema dit jaar is het landschap als erfgoed. “In onze Vlaamse cultuurlandschappen hebben mens en natuur gedurende eeuwen hun invloed uitgeoefend”, zo klinkt het. “Het is deze vergroeiing die door Regionale Landschappen gekoesterd wordt. De Regionale Landschappen zijn goede partners om natuurlijke en bouwkundige, kleine landschapselementen te behouden en te herstellen als typische kenmerken van een streek.”

De organisatie gaat er prat op dat een blijvende waardering en onderhoud van al die kleine landschapselementen, of dat nu hagen, poelen of knotbomen zijn, ook belangrijk zijn voor onze leefomgeving. Regionale Landschappen brengen op meerdere manieren landbouw en natuur dichter bij elkaar. Een fraai voorbeeld is de zwaluwtil die het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete plaatste in de buurt van een melkveebedrijf in Oud-Turnhout om na de afbraak van de oude schuren waar de vogels in huisden, toch de nodige accommodatie te voorzien om koppeltjes te huisvesten. Met succes overigens.

Een ander treffend voorbeeld is de samenwerking van de Regionale Landschappen de Voorkempen, Kleine en Grote Nete en Rivierenland met Hubertus Vereniging Vlaanderen, de Hooibeekhoeve, Boerenbond en ABS. Op 13 juni wordt op een perceel grasland aan landbouwers en loonwerkers gedemonstreerd hoe het maaien “van binnen naar buiten” praktisch wel degelijk haalbaar is. Door deze maaimethode kan het aantal dieren dat jaarlijks omkomt bij het maaien drastisch gereduceerd worden en wordt ook de kwaliteit van het ruwvoeder beter. De demonstratie maakt deel uit van het PDPO-project ‘Zot van pAtrijs’. 

Meer info: Regionale Landschappen

Bron: VILT, 7 juni 2017