Thema 'klimaat'

Van 3 tot en met 8 december, vindt de land- en tuinbouwbeurs Agribex plaats in Brussel. Het Departement Landbouw en Visserij focust tijdens deze editie op het thema klimaat. De klimaatverandering is een hot topic. We ondervinden allemaal de gevolgen, en niet in het minst onze land- en tuinbouwers. De landbouwsector staat dan ook centraal in de klimaatproblematiek: enerzijds dragen landbouwactiviteiten bij tot de klimaatverandering door de uitstoot van broeikasgassen, maar anderzijds is de sector erg gevoelig aan de verstoringen door klimaatverandering. Zo zijn er vaker extreme weersomstandigheden, en nieuwe ziektes en plagen steken de kop op. Dit leidt tot heel wat kopzorgen bij onze land- en tuinbouwers. Maar door innovaties en nieuwe teelten en technieken kan de landbouw een deel van de oplossing zijn.

Tijdens Agribex zoomen we telkens in op PDPO-projecten en -investeringen die een antwoord bieden op deze uitdagingen.

Minister Crevits wil de sector volop steunen in het zoeken naar en toepassen van innovaties om de klimaatverandering het hoofd te bieden. Lees meer in de beleidsnota: https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten