Demoprojecten

De landbouwsector zet al jaren sterk in op verduurzaming. Het is natuurlijk een groot risico voor landbouwers om zomaar te experimenteren met nieuwe praktijken en technieken op hun eigen bedrijf. Via demonstratieprojecten kunnen centra voor sensibilisering van meer duurzame landbouw steun ontvangen om nieuwe, duurzame praktijken en technieken in de praktijk toe te passen, en te tonen aan land- en tuinbouwers. Met die kennis kunnen de land- en tuinbouwers de getoonde innovaties dan toepassen op hun eigen bedrijf.

Bij een eerdere projectoproep werd onder andere het project ‘Klimaatvriendelijke Ommekeer met Eigen voer’ geselecteerd. Eén van de onderdelen van dit project focust op het telen van klimaatvriendelijke teelten zoals (winter)veldbonen, gras/klaver, voederbieten en granen ter vervanging van maïs. Deze gewassen zorgen voor een opbouw van effectieve koolstof in de bodem waardoor de bodemvruchtbaarheid toeneemt en het gewas meer gebufferd is tegen droogte en vochtoverschotten. Het opnemen van deze gewassen in de teeltrotatie biedt grote voordelen naar het beperken van kunstmest, en dus ook veel minder indirecte CO2-productie.

 

Wil je graag meer info over dit project? Neem dan hier een kijkje:

https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/voorlichting/demonstratieprojecten/2016/klimaatmitigatie/koe-klimaatvriendelijke

Gras klaver