EIP - Pocketboer

In een operationele groep organiseren land- en tuinbouwers, adviseurs, onderzoekers, ondernemers en/of andere actoren zich rond een bepaald vraagstuk, zoeken ze oplossingen en werken ze samen aan concrete innovaties. De landbouwer en zijn/haar vraag staan centraal in het proces. De kennisuitwisseling binnen de operationele groep moet nieuwe inzichten en ideeën opleveren en bestaande impliciete kennis kneden tot bruikbare oplossingen.

Zo is er een operationele groep ‘Pocketboer’, waar landbouwers met een pocketvergister ervaringen uitwisselen, en zo van elkaar leren. Samen met onderzoekers kijken ze hoe ze hun installaties kunnen verbeteren. Ook het klimaat kan wel varen bij pocketvergisting omdat dit broeikasgasemissies bij mestopslag aan zou kunnen pakken.

Meer weten? Neem dan een kijkje op volgende websites:

www.vlaanderen.be/landbouw/pocketboer en www.vlaanderen.be/landbouw/pocketboer2

Een groep landbouwers staat voor een pocketvergister en delen hun kennis