KRATOS

Via het bedrijfsadviessysteem KRATOS kunnen landbouwers gratis advies vragen over verschillende thema’s, waaronder energie. Hierbij staan maximale energiebesparing, een maximaal gebruik van hernieuwbare energie en een optimale benutting van fossiele brandstoffen centraal. Dit komt uiteraard ook het klimaat ten goede. Dit energieadvies op maat van individuele bedrijven bevat vier onderdelen:

  • Energieaudit met onder meer aanbevelingen voor energiebesparingen

  • Advies over optimalisatie gebouwconstructie en binnenklimaatsysteem bij nieuwbouw en renovatie

  • Mogelijkheden tot verbetering energieverbruik via PDPO III-maatregelen

  • Andere mogelijke energiemaatregelen tot verbetering van het energiegebruik

Meer informatie is te vinden op de website van het Departement Landbouw en Visserij: www.vlaanderen.be/landbouw/kratos

Landbouwer geeft uitleg op veld