VLIF–investeringen

Landbouwers worden aangemoedigd om investeringen te doen die het klimaat ten goede komen. Als ze bijvoorbeeld een kleine of middelgrote windturbine plaatsen, investeren in een warmtepomp, warmterecuperatiesysteem of warmtewisselaar in een bestaande inrichting … dan komen ze in aanmerking voor steun vanuit het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). Deze Vlaams-Europese steun bedraagt 40% van de investeringskost.

Meer weten? Neem dan gerust een kijkje op de website van het Departement Landbouw en Visserij: https://lv.vlaanderen.be/nl/nieuws/40-vlif-steun-voor-windturbines-en-voor-bovengemiddelde-klimaatinvesteringen”    

Afbeelding van een windturbine op de land- en tuinbouwbeurs Agribex 2019