Trekpaarden worden manusje-van-alles van De Winning

Vrijdag werd in Lummen het PDPO-project ‘Paardenkracht in het Boslandschap’ aan de pers voorgesteld. Het sociaal-economie-bedrijf De Winning dat tewerkstellingsmogelijkheden creëert voor kansengroepen, start met een uitzonderlijk project voor Vlaanderen. Het introduceert Belgische trekpaarden voor het uitvoeren van bos- en natuurbeheerwerken, toeristische activiteiten en het organiseren van therapeutische activiteiten.

 

De Winning is een sociaal-economie-bedrijf met als doel het creëren van tewerkstellingsmogelijkheden voor kansengroepen door het uitvoeren van activiteiten in natuur, bos en landschap. Met de steun van Europa, de Vlaamse overheid, de provincie Limburg en de Vlaamse Landmaatschappij worden voortaan trekpaarden ingezet om op een efficiënte en publieksvriendelijke manier aan bosbeheer te doen.

“Paarden zijn nuttig om op moeilijk toegankelijke terreinen de bodem te sparen”, vertelt projectcoördinator Kristof Odeur. “De trekpaarden kunnen de boomstammen uit het bos slepen of exoten zoals Amerikaanse vogelkers en eik uittrekken. Ook het transporteren van materialen in en uit het bos en het opruimen van kroon- en brandhout doen wij met trekpaarden.”

De toepassingsmogelijkheden zijn ruimer dan bosbeheer alleen. Met aangepaste maaibalken en hooischudders helpen trekpaarden om kwetsbare, natte en schrale graslanden te beheren. De Winning speelt ook de toeristische troeven van de paarden uit. Zo worden er huifkartochten met streekeigen picknick aangeboden en op evenementen wordt boomslepen gedemonstreerd.

Door met trekpaarden te werken, draagt De Winning bij tot het behoud van eeuwenoude tradities en ambachten. Door Belgische rassen trekpaarden te promoten, wil het bedrijf vermijden dat deze oude rassen verdwijnen uit de bossen en landschappen in België. Voor jongeren en volwassenen uit kansengroepen werkt het direct contact met het paard therapeutisch. “Werken met trekpaarden leert personen beter omgaan met zichzelf, met elkaar, met dieren in het bijzonder en met hun omgeving in het algemeen”, weet Odeur.

 

Bron: Vilt (28 april 2012)