Grass2Algae

Titel project: Grass2Algae

PDPO III-maatregel: Steun voor de oprichting en werking van EIP-operationele groepen

Locatie: Provincie Oost-Vlaanderen

Projectpromotor: Heirbaut aLgriculture

Projectwebsite: https://radius.thomasmore.be/grass2algae.html

Landbouwers beschikken vaak over overtollig gras, zoals na het maaien van de onbeteelde zones langs akkerranden. Dit gras is van lage kwaliteit en kan niet gebruikt worden voor veevoeder. Dit kost de landbouwers tijd en geld, maar brengt voor de rest geen meerwaarde op. Dankzij het vernieuwend project Grass2Algae, dat een samenwerking is tussen de Universiteit van Gent, Radius Thomas More, AnKo Projects en United experts, kunnen landbouwers hun bermmaaisel verzamelen en er effectief gebruik van maken.

Via Grass2Algae wil de operationele groep trachten de grasverliezen te beperken en tot een proces van innovatieve grasverwerking te komen. Om de grasvezels een tweede leven te geven, kwamen ze op het idee om een nieuwe toepassing te vinden voor grassappen. Ze willen algen laten groeien op verdund grassap en zonlicht, waardoor ze organische algen kunnen oogsten.

Landbouwers zouden zelf microalgen kunnen kweken en het gebruiken als diervoeder. Algen kunnen namelijk geteeld worden als alternatieve eiwitbron. Ze kunnen er ook voor kiezen om het grassap te leveren aan algenkwekers, die het op hun beurt kunnen gebruiken als biologisch kweekmedium.

Door dit project kunnen algenkwekers organische teelt van algen bereiken. Daarnaast wordt er op deze manier alternatief en lokaal eiwit geproduceerd en produceren de algen zuurstof. Zo speelt dit project in op een maatschappelijke trend naar meer natuurlijk en plantaardig eiwit in onze voeding alsook op het Europees streven naar een lagere carbon footprint.

In plaats van het bermmaaisel van onbeteelde randen tussen akkers tot afval te reduceren, kan het dus nu gebruikt worden voor algengroei.  Daardoor ontstaat er een circulaire economie en vergroot het landbouwinkomen. 

In de zomer van 2021 kwam men al meteen tot een verrassende vaststelling in het labo: 1 algensoort groeit zelfs beter als je de standaardvoeding (met minerale meststoffen) vervangt door grassap!

Foto's

Algen vergelijken Kleinere graspers Opbrengst wegen Teeltvrije zone Auto met remorque


Copyright: Kris Heirbaut en Maarten De Coninck