Landschapsboeren in Haspengouw en Voeren

Titel project: Landschapsboeren in Haspengouw en Voeren

PDPO III-maatregel: Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking

Locatie: Provincie Limburg

Projectpromotor: Boerennatuur Vlaanderen vzw

Projectwebsite: https://www.boerennatuur.be/landschapsboeren-in-haspengouw-en-voeren/

Dit project zoekt, over de grenzen van beleidsdomeinen en sectoren heen, naar synergiën tussen natuur en erfgoed, landbouw, landschap en economie. Veel verschillende kleine landschapselementen of andere belangrijke elementen vallen tussen schip en wal qua reglementering, handhaving, opvolging en vergoeding. Dit project wil hiervoor oplossingen zoeken door een geïntegreerde aanpak van het agrarisch landschapsbeheer in Haspengouw en Voeren.

Haspengouw en Voeren zijn belangrijke landbouwgebieden met een grote diversiteit aan prachtige landschappelijke structuren die een meerwaarde bieden voor mens en dier. Helaas zijn veel van deze landschapselementen buiten beheer gevallen waardoor ze niet ten volle worden benut. 

De focus ligt hier op gebiedsgericht werken met oog voor lokale oplossingen. Door lokale landbouwers te betrekken bij het beheerwerk, streven ze naar een duurzame en positieve relatie tussen de landbouwers en de diverse elementen. Door het maken van langdurige afspraken met groepen van landbouwers kunnen de verdeelde taken met de tijd overgedragen worden zodat het beheer niet meer stilvalt. 

Naast agrarisch natuurbeheer is het project ook werkzaam in het Kamsalamandergebied.  Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren zet zich in voor het onderhouden en herinrichten van meerdere kamsalamanderpoelen in het gebied Alken, Wellen en Kortessem. De focus ligt vooral op het beheren van poelen en (historische) graslanden. Ondertussen hebben ze in het gebied al 19 poelen kunnen herstellen en 6 poelen aangelegd waardoor verschillende soorten kunnen profiteren van de verbeterde omstandigheden.

Verder heeft het project 100 hectare hooilanden/graslanden in hoogstamboomgaarden onder duurzaam beheer kunnen brengen bij lokale landbouwers. Bovendien is er achterstallig beheer uitgevoerd in verschillende elementen zoals graften en holle wegen waardoor de lokale gemeentes, dankzij dit project in de toekomst beroep kunnen doen op lokale actoren voor het beheer. 

Het project heeft echt meerwaarde voor het Haspengouwse landbouwgebied en heeft het netwerk tussen landbouw en natuur kunnen versterken door de landbouwers telkens op een positieve manier te betrekken bij de uitvoerings- en beheerwerken.

Foto's

Kleine pakken hooi als resultaat van het beheren van de Bengelbeemd Het grasland in Rooierheide, Diepenbeek kort voor het maaien en afvoeren van het gras.  Achterstallig beheer in de Kattenberg, Bilzen  Reeën en dassenpoort, Waerdeveld Borgloon Op ruggen getrokken hooi in het natuurgebied in Sint Annabeek  Holle weg naast het wandelroutenetwerk in Voeren 

Copyright: Mieke Vanlangenaerker, RLHV en Jerome Rops, BNVL