Vijfsterrenlandschap voor Boer en Natuur

Titel project: Vijfsterrenlandschap voor Boer en Natuur

PDPO III-maatregel: Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking

Locatie: Provincie Vlaams-Brabant – Dijleland

Projectpromotor: Regionaal Landschap Dijleland

Projectwebsite: http://www.rld.be/projecten-7535/lopende-projecten/379-een-vijfsterrenlandschap-voor-boer-en-natuur

Landbouw neemt een groot deel van het Vlaams-Brabantse landschap in. Graslanden, weilanden en akkers dienen als habitat voor een grote diversiteit aan soorten. Landbouwers zijn zich bewust van het nut van boerennatuur en erkennen dit ook, maar komen er zelden aan toe om die actief in te schakelen of hiermee te experimenteren. Vaak stelde zich het probleem van een gebrek aan voldoende (praktische) kennis en zicht op de concrete meerwaarde die biodiversiteitsacties mogelijks kunnen leveren aan hun product of bedrijf. 

Regionaal Landschap Dijleland vzw toont met hun project aan dat landbouwers graag werken aan meer natuur op hun bedrijf, maar dat ze dit niet kunnen verwezenlijken zonder extra ondersteuning. Dit hebben ze nodig omdat ze vaak opbotsen tegen administratieve zaken, zoals de aanvraag van een vergunning. Dit Vlaams-Brabants project is dan ook een samenwerking tussen Regionaal Landschap Dijleland vzw, Vlaamse Landmaatschappij, Boerenbond, Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant, Agrobeheercentrum Eco² en Patrijzenwerkgroep Vlaams-Brabant.

Met het project ‘Een Vijfsterrenlandschap voor Boer en Natuur’ zet de vzw maximaal in op de groene structuren in het landschap, zoals heggen en houtkanten. Deze vormen niet enkel een nestplaats of voedselbron voor tal van soorten, maar ook een passage waarlangs heel wat dieren zich verplaatsen (bv vleermuizen). Ze geven mee vorm aan het groenblauwe netwerk dat noodzakelijk is om het Vlaams-Brabantse landschap klimaatrobuuster te maken.

Het project ondersteunt landbouwers om binnen drie actiepunten aan de slag te gaan: nestgelegenheid, voedselaanbod en landschapselementen. Aan elke maatregel werden sterren gekoppeld, waaruit de deelnemende landbouwers uit elk thema minstens een actie konden kiezen. Er moesten minimum vijf sterren geselecteerd worden.

Door dit succesvolle initiatief konden reeds twaalf landbouwers uit het Dijleland hun bedrijf aantrekkelijker maken voor dieren. Zo kwam er 5,7 kilometer aan heggen en houtkanten, 51 (fruit)bomen, een poel, achttien nestkasten en drie hectare patrijzenakkers bij in het Dijleland. Regionaal Landschap Dijleland vzw merkt dat sinds de start van het project landbouwers makkelijker bij hen aankloppen voor ondersteuning bij aanplantingen.

Door deze maatregelen worden zowel de streekidentiteit als de esthetische waarden van het landschap versterkt, waardoor ook de toeristische waarde van de streek wordt bevorderd. Om de groene en biodiversiteitsrijke omgeving extra in de verf te zetten, werkte men wandelingen uit. Deze zijn ook beschikbaar op de website. Daarnaast  plaatste men ook infoborden met info over de concreet uitgevoerde maatregelen. Zo verhoogt men het draagvlak en verbetert het imago van het landbouwbedrijf. Zowel dagtoeristen, als mensen uit de buurt, kunnen nu nog meer genieten van het landschap.

Foto's

Voorbeeld van een infobord, geplaatst bij een landbouwer in Tervuren Plantploeg van sociaal-economiebedrijf IGO aan het werk voor de aanplant van 625 meter heg bij Hof Ten Bosch (Huldenberg) Aanleg van een poel bij landbouwers in Boortmeerbeek  heg in Overijse met kruidenrijke Beheerovereenkomst door Vlaamse Landmaatschappij In dit gebied in Huldenberg werden de voorbije 10 jaar al meer dan 4 kilometer heggen en houtkanten aangeplant  Copyright: RLD vzw, VLM en Erwin Tecqmenne van Skyshoots N.V.