HOP AAA+

Titel project: HOP AAA+

PDPO III-maatregel: Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking

Locatie: Provincie Vlaams-Brabant

Projectpromotor: Regionaal Landschap Schelde-Durme

Projectwebsite: www.ordevandegroenebel.be

Hop is één van de belangrijkste grondstoffen in bier en het telen hiervan is eeuwenlang een identiteitsbepalende factor geweest voor de streek Vlaams-Brabant. Sinds het einde van de vorige eeuw is de kunst van hopteelt echter niet meer zo prominent als voorheen, waardoor HOP AAA+ hopteelt terug op de kaart wil zetten.

Hier en daar werden al kleinschalige hopinitiatieven en hopfeesten georganiseerd, maar de geteelde hop werd nooit ten volle benut. Het project streeft er naar om de hop effectief te plukken, oogsten, drogen en verkopen. Door het samenbrengen van versnipperde hopinitiatieven proberen ze de kennis omtrent hopteelt weer te vergroten.

Met dit project wil het regionaal landschap vooral kansen bieden aan hopboeren in spe opdat zij kleinschalig kunnen beginnen. Zo lanceerden ze het Meester-Leerling traject waarin de jongere generatie wordt klaargestoomd tot echte hopboeren. Ze leiden de jonge boeren op en mobiliseren hen zodat zij kunnen verder bouwen aan samenwerking in de streek rond hopteelt en erfgoed.

Naast de opleidingen bouwen ze ook content op voor toeristen waarin zij de hopsector kunnen verkennen door middel van wandel- en fietstochten. Daarnaast wordt de hop niet enkel gebruikt voor bier maar wordt het ook verwerkt in andere producten zoals kaas, chocolade, decoratie …  

Qua middelen ging het meeste van het PDPO-budget naar projectbegeleiding en de trekkersrol van de hopcoördinator. Er werd een studie uitgewerkt die voornamelijk de vele partners samenbracht en het hopverhaal in zijn diverse aspecten op elkaar afstemde. Ook de uitbouw van de toeristische en erfgoed infrastructuur werd hiervoor bekostigd. De belangrijkste realisatie is hier de inrichting van een onthaalpoort aan de abdij Affligem.

In kader van het project heeft men een landbouwloods aangebouwd en een nieuwe mobiele plukmachine aangekocht, zodat de hopboeren over een moderne infrastructuur kunnen beschikken.  Omdat men de hop ook al wil kunnen verkopen met certificaten, is er ook een nieuwe hopast gekocht die beantwoordt aan de FAVV- en Inagro-normen. Deze werden echter allemaal bekostigd met privé-middelen van investeerders en brouwers die meegingen in het hopverhaal AAA+.

Het Meester-Leerling traject groeide uit tot 'vzw Orde van de Groene Bel', waarbij het platform dient voor samenwerking en netwerking tussen de hopboeren in spe. HOP AAA+ staat open voor al wie bezig is met hopteelt in de Denderstreek, Pajottenland en de Brabantse Kouters.

Foto's

Bestuur orde van de Groene Bel in het nieuw aangelegde Hopveld

 

Hopdag Affligem

 

Hopdag Opwijk

 

Hopduvel

 

 Hop in de Kunstgeschiedenis