Volkstuinen aan de Wijkstraat

Titel project: Volkstuinen aan de Wijkstraat

PDPO III-maatregel: Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen

Locatie: Provincie Limburg – Tongeren

Projectpromotor: Stad Tongeren

Projectwebsite: www.tongeren.be/volkstuintjes

Aan de Wijkstraat in Tongeren ligt een mooi en omvangrijk stuk land dat zo’n 2 hectare groot is en al 100 jaar dienst doet als collectieve groentetuin. Dit historisch gegeven en het feit dat men al generaties lang op deze plaats moestuiniert, was voor de stad Tongeren reden genoeg om het perceel grondig op te ruimen en te verfrissen. Met het project ‘volkstuinen aan de Wijkstraat’ wilden ze de bestaande volkstuintjes moderniseren en herverdelen opdat meer tuiniers ervan konden genieten.

Uit onderzoek van de Universiteit Gent (2007, 2010) blijkt dat de behoefte aan volkstuinen onder de Vlaamse bevolking groot is en dat blijkt ook uit dit project. Aanvankelijk waren er zo’n 23 tuiniers actief in de Volkstuinen maar dit is sedert de start van het project in september 2018 uitgegroeid tot  50 tuiniers. Het is duidelijk dat dit een waar succes is en dat Volkstuinen aan de Wijkstraat heeft kunnen voldoen aan de noden van de bewoners.

Het doel van Volkstuinen aan de Wijkstraat was niet enkel en alleen de productie van zelfgekweekte groenten maar ook bijdragen aan de sociale cohesie. De tuiniers werden steeds betrokken bij de herinrichting van de tuintjes waardoor er een connectie ontstond met de tuintjes maar ook met anderen. Met de volkstuintjes werd een ontmoetingsplaats gecreëerd waardoor het sociale netwerk van de buurt werd versterkt.

De tuinen werden opgesierd door het plaatsen van een insectenhotel maar ook infoborden, regenwatertonnen, compostbakken en uniforme tuinhuisjes.

Vlak naast de volkstuin bevindt er zich namelijk een fiets- en wandelpad van waar je de volkstuin kan bewonderen. Op die manier wordt moestuinieren op een heel nauwe en laagdrempelige manier onder de aandacht gebracht van de voorbijgangers. De tuintjes zorgen voor een extra belevingswaarde op vlak van milieu- en natuureducatie waardoor er een grotere bewustwording is van ecologisch tuinieren, composteren, omgaan met gezonde voeding …

Foto's

Bloemenweide in de volkstuin - langs het fiets- en wandelpad Een mooi voorbeeld van ecologisch moestuinieren in onze volkstuin  Een zicht op de tuinhuisjes   Insectenhotel Lekker genieten op het bankje van de kruiden in de tuin Wilde bloemen voor de bijtjes
Copyright: Wendy Houben