Uitbreiding en versteviging van de werking van Dorpspunt in Beveren via nieuwe dorpspunten in Krombeke, Stavele en Pervijze

Titel project: Uitbreiding en versteviging van de werking van Dorpspunt in Beveren via nieuwe dorpspunten in Krombeke, Stavele en Pervijze

PDPO III-maatregel: LEADER

Locatie: Provincie West-Vlaanderen – Krombeke, Stavele en Pervijze

Projectpromotor: De Lovie vzw

Projectwebsite: www.delovie.be

De Lovie vzw is een sociale organisatie die kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap in de ruime Westhoek ondersteunt. Ze streven naar een wereld waarin iedereen gelijkwaardig is en zijn plekje kan vinden. 

Dorpspunt in Beveren werd opgestart in 2017 en won verschillende prijzen omwille van het unieke en vernieuwende karakter. In kader van dit project startte op 1 maart 2021 ook een Dorpspunt in Stavele op. Met de realisatie van twee Dorspunten in Beveren en Stavele proberen ze de leefbaarheid in deze dorpen te vergroten. In de Dorpspunten bevindt er zich een buurtwinkel met aandacht voor korte keten in combinatie met een ontmoetingsplek en een knooppunt voor mobiliteit. Nu wil De Lovie vzw nog eens twee bijkomende dorspunten realiseren in Krombeke en Pervijze.

Met ondersteuning van De Lovie vzw krijgen zowel mensen met een beperking als mensen die moeite hebben om aansluiting te vinden bij de reguliere arbeidsmarkt een rol in de dorspunten. Zij runnen, in samenwerking met de inwoners van de dorpen en met ondersteuning van de begeleiders de dorpspunten.

Verder worden de begeleiders met de hulp van een talentencoach ondersteund zodat ze meer en beter vanuit de mogelijkheden van de medewerkers kunnen vertrekken. Door deze extra ondersteuning kunnen medewerkers meer praktische taken op zich nemen. Hierdoor hebben de begeleiders meer tijd voor het coachen en het ondersteunen van de medewerkers wat een positieve impact heeft op de kwaliteit van leven.

Het uitwerken van de dorspunten heeft duidelijk veel positieve gevolgen met zich meegebracht. Zo worden er bijvoorbeeld elektrische fietsen ter beschikking gesteld waardoor de bewoners hun auto vaker voor de deur laten staan. Er is eindelijk weer een plek in het dorp waar de bewoners terecht kunnen voor een verscheidenheid aan producten en diensten. Ze kunnen er lokale producten verkrijgen maar kunnen er ook terecht voor ontmoeting indien ze daar nood aan hebben. 

Door dit project van De Lovie vzw krijgen meer personen met een beperking de kans om een zinvolle rol op te nemen in de maatschappij en zich evenwaardig en verbonden te voelen met anderen. Door meer mensen in contact te brengen met personen met een beperking of personen die moeite hebben om aansluiting te vinden bij de reguliere arbeidsmarkt, slaagt De Lovie vzw erin een plek te creëren waar sociale inclusie centraal staat.

Foto's

Dorpspunt in Stavele gaat van start op 1 maart 2020

 

Dorpspunt als ontmoetingsplaats

 

Dorpspunt als ontmoetingsplaats

 

talentenoverleg

 

Tatjana in de buurtwinkel met lokale producten

 

Tatjana geeft uitleg over de korte keten in school Libel in Leisele

 

visualisatie van het begrip korte keten

 

visualisatie van het begrip mobiliteit