Sociale Kruidenier als toegangspoort naar ontmoeting en dienstverlening

Titel project: Sociale Kruidenier als toegangspoort naar ontmoeting en dienstverlening

PDPO III-maatregel: Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking

Locatie: Provincie Oost-Vlaanderen, Erpe-Mere

Projectpromotor: OCMW Erpe-Mere

Projectwebsite: www.erpe-mere.be/descharnier

De Scharnier is een plek in Mere waar mensen met diverse achtergrond of cultuur elkaar kunnen ontmoeten, maar ook een trefpunt voor mensen met en zonder armoede-ervaring. Het project heeft zich gevestigd in een voormalig winkelpand en combineert verschillende concepten waardoor iedereen er terecht kan. 

De Sociale Kruidenier biedt een basisaanbod van producten aan voor kwetsbare personen en gezinnen. Ze verkopen dit dan aan verminderde prijzen op basis van hun financiële status. De Sociale Kruidenier draait dankzij de hulp van vrijwilligers die het winkelgebeuren managen, samen met een maatschappelijke werker van het Sociaal Huis. Hierop kunnen de vrijwilligers terugvallen als ze vragen hebben in verband met het opvangen van klanten.

In de Sociale Kruidenier kan je ook een duurzame ruilwinkel vinden.  Hier kunnen mensen hun oude kinderkleding binnenbrengen die niet meer past voor hun kinderen. Zo kunnen zij punten verdienen en deze zelf inzetten in de ruilwinkel. Er is een wisselwerking tussen niet-kwetsbare en kwetsbare gezinnen, in die zin dat de eerste groep vooral kleren binnenbrengt die dan gebruikt kunnen worden door de kwetsbaardere groep.

In het gebouw vind je ook een ‘Rap op Stap’-kantoor waar iedereen met een klein budget langs kan komen voor hulp, zodat ook zij op uitstap kunnen gaan. Het is eigenlijk een heel laagdrempelig reisbemiddelingskantoor. Bij ’Rap op Stap’ kunnen zowel vakanties als daguitstappen, en sport- en cultuuractiviteiten geboekt worden.

En dat is niet alles. Mensen die thuis geen pc en/of internet hebben, kunnen langs komen op het Digipunt waar hen dit ter beschikking wordt gesteld. Zo proberen ze via digitale ondersteuning kansen te bieden tot ontwikkeling van taal en het verhogen van arbeidskansen.

De Sociale Kruidenier in Mere is een uniek concept voor een landelijke gemeente. Meestal bevinden Sociale Kruideniers zich vooral in grotere steden met beperkte openingsuren. Dit concept is wat kleinschaliger, maar breder dan enkel voedselhulp. Het is ook gericht op ontmoeting en dienstverlening in een laagdrempelige omgeving waardoor het toepasbaar is voor kleinere plattelandsgemeenten. 

Met dit project focust men zich op ontmoeting en dienstverlening in een laagdrempelige omgeving. De Sociale Kruidenier bereikt zo’n 70% van de doelgroep. Bovendien is het percentage rechthebbende klanten gestegen van 44 % (in 2020) naar 68%, (in 2021), wat een mooi bereik is. 

Binnen dit project werkt OCMW Erpe-Mere samen met Welzijnsschakel Ommekeer en met de Sint-Jozefsschool van Mere.

Foto's

Etalage (verzorgd door Sint-Jozefsschool) Toog ruilwinkel Ruilwinkel Sociale Kruidenier Sociale Kruidenier (kassa) Digipunt