Winnaars wedstrijd ‘Prima Plattelandsproject 2021’ in beeld

Hieronder krijgt u het overzicht van de winnende projecten per thema van onze wedstrijd. De samenvatting van de projectfiches vindt u terug op de wedstrijd-pagina van onze website. Als aanvulling geven we u graag de korte beschrijving mee die de promotoren gebruikt hebben om de juryleden te overtuigen waarom hun project of investering deze wedstrijd had moeten winnen.

Winnaar thema ‘innovatie in de landbouw’: Gezuiverd afvalwater voor subirrigatie

PDPO III-maatregel: LEADER
Locatie: Provincie Limburg
Projectpromotor: Bodemkundige Dienst van België vzw

“De voorbije jaren werd de landbouwsector geconfronteerd met lange en intense periodes van droogte. De vraag naar water is erg groot, terwijl onze natuurlijke waterbronnen onder druk staan. Aquafin zuivert jaarlijks 800 miljoen m³ huishoudelijk afvalwater tot beekwaterkwaliteit. Dat is een enorme hoeveelheid die na zuivering in het oppervlaktewater wordt geloosd maar eigenlijk veel potentieel heeft als alternatieve waterbron. Als Vlaanderen wil evolueren naar een duurzaam watersysteem, is hergebruik van gezuiverd afvalwater essentieel. In dit project wordt dan ook onderzocht of gezuiverd afvalwater via ondergrondse infiltratie kan worden ingezet in de landbouw, hetgeen een primeur is in Vlaanderen.”

Tom Coussement (Bodemkundige Dienst van België) reageerde enthousiast: “We zijn zelf heel enthousiast over het project. Ik heb ook nog een korte update: alle infrastructuur wordt nu klaargemaakt om in het voorjaar van 2022 te beginnen met het subirrigeren van gezuiverd afvalwater. Daarna komen we opnieuw met resultaten naar buiten.”

De korte samenvatting vindt u terug op de projectpagina.

Hier vindt u de video met een overzicht van alle deelnemende kandidaturen in het thema 'innovatie in de landbouw'.

Winnaar thema ‘verhogen van de leefbaarheid op het platteland’: Sociale Kruidenier als toegangspoort naar ontmoeting en dienstverlening

PDPO III-maatregel: Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking
Locatie: Provincie Oost-Vlaanderen, Erpe-Mere
Projectpromotor: OCMW Erpe-Mere

“Dit project is uniek voor een landelijke gemeente. Sociale kruideniers bevinden zich meestal in steden of gemeenten met een sterke dorpskern, wat bij ons in Erpe-Mere niet het geval is. Toch slagen we erin om 70% van onze doelgroep te bereiken. Door de combinatie met een ruilwinkel voor kinderkleding bereiken we ook niet-kwetsbare gezinnen en zorgen we zo voor een spontane mix van kwetsbare en niet-kwetsbare personen, ook binnen onze vrijwilligerswerking. Ons opzet van ontmoeting kon door corona nog niet starten, maar onze dienstverlening ter plaatse wel. We merken dat we hierdoor mensen bereiken voor wie de drempel naar onze dienstverlening nog hoog is.”

Een verraste Ilse Waegeneer (OCMW Erpe-Mere) stond ons graag te woord: “We zijn heel blij met deze prijs, maar ook met onze werking. Een jaar geleden zijn we gestart in volle coronacrisis, en hebben toch al veel mensen kunnen bereiken. Heel erg bedankt!”

De korte samenvatting vindt u terug op de projectpagina.

Hier vindt u de video met een overzicht van alle deelnemende kandidaturen in het thema 'verhogen van de leefbaarheid op het platteland'.

Winnaar thema ‘inzetten op milieu’: Landschapsboeren in Haspengouw en Voeren

PDPO III-maatregel: Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking
Locatie:
Provincie Limburg
Projectpromotor:
Boerennatuur Vlaanderen vzw

“Door de integrale aanpak van dit project wordt er over de grenzen van beleidsdomeinen en sectoren heen gezocht naar synergiën: tussen landbouw, natuur en erfgoed, landschap en economie. Voor het beheren van kleine landschapselementen (KLE’s) en andere natuurelementen/terreinen in het agrarisch gebied hebben we telkens de juiste uitvoerder proberen te vinden. Zeer vaak hebben wij deze elementen kunnen linken met landbouwers om zo de werken te verduurzamen en een relatie te creëren tussen de landbouwer en het natuurelement. Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren heeft zich ook sterk ingezet voor het onderhoud en herinrichting van meerdere kamsalamanderpoelen in het gebied Alken, Wellen en Kortessem.”

Jerome Rops van Boerennatuur Vlaanderen reageert graag op de overwinning: “Het was een heel divers project, waar we heel veel bijgeleerd hebben. Wij blijven ook aan het project werken omdat we in het natuurgebied actief zijn met landbouwers, en ook actief bezig zijn met de gemeentes. Het project leeft voort en zal blijven bestaan. Heel erg bedankt dat we hieraan mochten werken!”

De korte samenvatting vindt u terug op de projectpagina.

Hier vindt u de video met een overzicht van alle deelnemende kandidaturen in het thema 'milieu'.

Winnaar thema ‘inzetten op klimaat’ én winnaar van de publieksprijs: {beek.boer.bodem}

PDPO III-maatregel: Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking
Locatie: Herentals, Lille, Kasterlee en Vorselaar in de provincie Antwerpen
Projectpromotor: Boerennatuur Vlaanderen vzw

“De landbouw krijgt klappen door een veranderend klimaat. Langdurige periodes van droogte, maar ook wateroverlast op landbouwgronden in valleigebieden maken duidelijk dat het evenwicht tussen landbouw, water en natuur zoek is en dient hersteld te worden. In het afstroomgebied van de Aa werken we met een gebiedscoalitie aan deze uitdaging door in te zetten op een menu aan maatregelen voor maximale lokale waterbuffering en het verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit. Dit project speelt in op de huidige noden van het gebied (omgeving/maatschappij) door bij te dragen aan een klimaatrobuuste landbouw via innovatieve maatregelen.”

Leen Vervoort, Antwerps collega van Jerome, reageert graag op deze prijs: “Wij zijn superblij met deze erkenning! Het hele partnerschap zal nog eens zo gemotiveerd zijn om de volgende jaren verder in te zetten op het project, want we gaan effectief verder met onze coalitie om landbouwers te bereiken. Ook de landbouwers die er nu al actief zijn, zullen heel blij zijn met deze erkenning.”

Wanneer Leen hoorde dat ze ook de publieksprijs binnenhaalden kon hun geluk niet op: “Dit had ik helemaal niet verwacht! Ik denk dat deze prijs misschien nog de mooiste prijs is. Het feit dat het brede publiek erkent wat wij doen met het project en wat we willen bereiken met de landbouwers, is echt een opsteker voor zowel ons als de landbouwers.”

De korte samenvatting vindt u terug op de projectpagina.

Hier vindt u de video met een overzicht van alle deelnemende kandidaturen in het thema 'inzetten op klimaat'.

Winnaar thema ‘samenwerking’: Food Act 13

PDPO III-maatregel: Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking
Locatie: Provincie West Vlaanderen
Projectpromotor: W13

“Food Act 13 groeide uit tot een uniek regionaal circulair voedseldistributieplatform met aandacht voor innovatie en inspirerend sociaal ondernemerschap, waarbij activering van mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt en armoedebestrijding centraal staan. Dankzij de unieke partnerschappen met diverse retailers, private spelers, Voedselbank West-Vlaanderen, de sociale (voedselverdeel)organisaties en de financiële ondersteuning (PDPO-middelen, de bijdrage van 14 lokale besturen en publiek-private financiering) kon Food Act 13 regionaal opgeschaald worden. De schaalgrootte is uniek in Vlaanderen. Food Act 13 wordt verder structureel gefinancierd door de bijdrage van de 14 lokale besturen, Voedselbank West-Vlaanderen en de financiering via sociale maribel (n.v.d.r. de Maribel is een tewerkstellingsmaatregel. De voornaamste doelstelling is het creëren van bijkomende tewerkstellingen om tegemoet te komen aan de noden in de non-profitsector.)”

Arnout Vercruysse van W13 neemt graag het woord: “Heel fijn om deze prijs in ontvangst te mogen nemen. Dankzij PDPO-middelen konden we een start hebben van dit project. Maar nog belangrijker: met de middelen hebben we ook de lokale besturen kunnen overtuigen om verder in te zetten op dit verhaal. Zo kunnen wij verder ontwikkelen, in samenwerking met landbouwers, warenhuizen en veilingen, waarbij 80 organisaties maandelijks kunnen genieten van de voedseloverschotten die we verdelen. Een zeer waardevolle insteek vanuit PDPO dus!”

De korte samenvatting vindt u terug op de projectpagina.

Hier vindt u de video met een overzicht van alle deelnemende kandidaturen in het thema 'samenwerking'.